header4.jpg
Share

Updaten van de site Rottevalle.com

titelpaginaDe redaktie van de site Rottevalle.com heeft de site die in Joomla wordt gemaakt up to date gemaakt.  Dat heeft de nodige tijd gevraagd. Het updaten is een vrij technische aangelegenheid. Onze redactie bestaat volledig uit vrijwilligers, die dat dus in hun vrije tijd  moeten doen.

We hopen nog steeds uw kopij en meededelingen met grote regelmaat te mogen ontvangen. Ook als die in uw eigen orgaan een plekje krijgen rekenen we op uw medewerking voor onze dorpssite.
In de agenda staan reeds een mooi aantal activiteiten voor ons dorp.

De rubriek Foto's wordt (nog) niet apart opgenomen. Als er foto' s zijn wordt dat onder het artikel vermeld. 

Redactie: Joop Mast

Share

“Small Sail de Rottefalle”.

small sailIn het weekend van 15-16-17 september vond het evenement “Small Sail de Rottefalle” plaats in en rondom de haven van Rottevalle.

Dit evenement werd georganiseerd i.v.m. het 130 jaar bestaan van het skûtsje “de Rot”.

Er zijn foto ' s gemaakt: van de zaterdagochtend en het klompkesilen.

Hier kunt u de foto's vinden

Share

flyer oktober001

Share

Meielkoar

mei elkoarGraag vragen wij uw aandacht voor ons nieuwe telefoonnummer: 06-57725131.

Namens de organisatie;

Metsje Keuning

Share

Joop-2Ferieningsnijs

Genôch ferienings yn ús doarp ha in webside: û.o. de fuotbalklup, de kuorbal-en tennisklup, it toanielselskip de Rottefalle en folle oaren. Dêryn hâlde hja kontakt mei harren eigen efterbannen. Ik soe 't hiel aardich fine dat hja wat yn 't each springende foarfallen koart en dúdlik oan ús webside takomme litte. Wy kinne dan dat artikeltsje mei foto('s) wer trochlinke nei de belutsen klup. Wy wolle bgl. ek wol graach ris in kampioenstiim op ús side sjen litte. Hjir boppeoan stiet in bysûnder gefal dat wy fan 't toanielselskip de Rottefalle trochkrigen: Lydia de Groot wint yn in provinsjaal toanielbarren in prachtige priis: jongste bêste talint.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla