header5.jpg
Toon #
Weblink Fryske wiki oer "de Rottevalle" 341
Weblink Rottevalle Goed Begin 633
Weblink Rottevalster Handel en Industrie 273
Weblink Verslag Ijsbrand Rogge
Persoonlijk verslag van IJsbrand Rogge die in hongerwinter van januari tot juni 1945 in Rottevalle verbleef, deels omdat zijn moeder een friezin was en zijn familie van haar kant uit Franeker stamde.
289
Weblink Open Tuin Friesland
Bezoekerstuin "De rike ierde" van de familie Schaap
302
Weblink de Compagnons 334
Weblink Doarpshûs "it Tiksel" 305
Weblink Doopsgezinde Gemeente Rottevalle-Witveen 192
Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla