header5.jpg
Toon #
Weblink Fryske wiki oer "de Rottevalle" 359
Weblink Rottevalle Goed Begin 662
Weblink Rottevalster Handel en Industrie 289
Weblink Verslag Ijsbrand Rogge
Persoonlijk verslag van IJsbrand Rogge die in hongerwinter van januari tot juni 1945 in Rottevalle verbleef, deels omdat zijn moeder een friezin was en zijn familie van haar kant uit Franeker stamde.
306
Weblink Open Tuin Friesland
Bezoekerstuin "De rike ierde" van de familie Schaap
330
Weblink de Compagnons 361
Weblink Doarpshûs "it Tiksel" 336
Weblink Doopsgezinde Gemeente Rottevalle-Witveen 221
Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla