header3.jpg
Toon #
Weblink Fryske wiki oer "de Rottevalle" 327
Weblink Rottevalle Goed Begin 618
Weblink Rottevalster Handel en Industrie 263
Weblink Verslag Ijsbrand Rogge
Persoonlijk verslag van IJsbrand Rogge die in hongerwinter van januari tot juni 1945 in Rottevalle verbleef, deels omdat zijn moeder een friezin was en zijn familie van haar kant uit Franeker stamde.
276
Weblink Open Tuin Friesland
Bezoekerstuin "De rike ierde" van de familie Schaap
287
Weblink de Compagnons 317
Weblink Doarpshûs "it Tiksel" 290
Weblink Doopsgezinde Gemeente Rottevalle-Witveen 176
Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla