header4.jpg
Toon #
Weblink Fryske wiki oer "de Rottevalle" 349
Weblink Rottevalle Goed Begin 646
Weblink Rottevalster Handel en Industrie 282
Weblink Verslag Ijsbrand Rogge
Persoonlijk verslag van IJsbrand Rogge die in hongerwinter van januari tot juni 1945 in Rottevalle verbleef, deels omdat zijn moeder een friezin was en zijn familie van haar kant uit Franeker stamde.
298
Weblink Open Tuin Friesland
Bezoekerstuin "De rike ierde" van de familie Schaap
313
Weblink de Compagnons 345
Weblink Doarpshûs "it Tiksel" 318
Weblink Doopsgezinde Gemeente Rottevalle-Witveen 205
Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla