headerRotttevalle

60 jarig jubileum vrouwen van nu Rottevalle

 

Woensdag 29 oktober 2014 vierden we ons 60 jarig jubileum. ‘s Morgens waren we te horen op Omrop Fryslan in het programma Muzyk in JubelarissenBedriuw met verzoekplaten van de leden. Anneke Bron-Oosterhof  heeft hierin één en ander verteld over onze Vrouwen van Nu.  

We zijn heel trots dat de dames Anneke Bron-Oosterhof en Jel Dijkstra-Pool 60 jaar lid zijn van onze Vrouwen van Nu.

Na het welkom van de voorzitster werden de jubilarissen feestelijk in het zonnetje gezet en verrast met een verzilverde speld in de vorm van het logo van onze vereniging, een bos bloemen en een heel handig zaklampje. De leden kregen als aandenken aan het jubileum een pen met het Bondslogo erop.

 

Daarna kon men de expositie met "door de jaren heen" en door de leden vervaardigde artikelen bekijken. Ook de vele foto’s, verslagen en notulen brachten mooie herinneringen boven.

 

Om 17.00 uur was het tijd voor een heerlijk buffet, verzorgd door Paviljoen De Leijen.

Om 19.30 uur begon het feest voor genodigden en eigen leden. Voorzitster Nel Kingma hield een toespraak over het wel en wee van de vereniging in 60 jaar tijd.

We zijn nog altijd een vereniging met vele activiteiten waarbij iedereen welkom is en met een eigen website www.vrouwenvannu.nl/rottevalle .

Cursussen, interessante sprekers, culturele uitstapjes, boekbesprekingen, volksdansen, fietsen, handwerken kortom voor elk wat wils. 

Na de pauze vermaakten de drie heren van “ De Sjongstra’s “ de leden en genodigden met hun muziek en maakten er een gezellige avond van waar volop werd meegezongen en meebewogen met de smartlappen en levensliederen die iedereen wel kende.

Voorzitster Nel Kingma bedankte de aanwezigen: de leden die mee hebben geholpen dit geweldige feest tot een succes te maken en wenste iedereen wel thuis.

Foto's staan hier :

 

 

Zoeken