headerRotttevalle

Plaatsing zwaluwentil in Rottevalle

zwaluwentil2De eerste plannen voor het realiseren van een zwaluwentil dateren van oktober 2015. Het bleek een zaak van lange adem. Het inwinnen van informatie, het maken van een plan, het aanvragen van de benodigde subsidies en een vergunning, het vinden van een aannemer enz. alles kostte de nodige tijd. Het cliché: ‘alle goeie dingen komen langzaam’  klopte dan ook helemaal.

Gelukkig is alles gelukt en kon de bouw gerealiseerd worden op 24 februari jl.

 

 

 

Foto's staan hier !

 

 

De eerste zwaluwentil in Nederland is gebouwd omstreeks 2008. Inmiddels staan er ca. 150 stuks zwaluwentillen in Nederland. In de omringende dorpen van Rottevalle, o.a. in Oostermeer, Surhuisterveen en Dr. Compagnie staan ook zwaluwentillen. De zwaluwentil in Dr. Compagnie was in 2015 zelfs de meest ‘bewoonde’ zwaluwentil van Nederland. Er zaten maar liefst 26 bewoonde nesten in.

I.o.m. de bouwer van de zwaluwentil, Bouwbedrijf Frankena uit Wommels is er voor gekozen om de zwaluwentil te bouwen tegenover Mr. Keuningswei 1 en 3 in Rottevalle. Een locatie een beetje op de open ruimte zodat roofvogels de bewoners niet vanuit dichtbij staande bomen kunnen ‘opwachten’ en in het slechtste geval kunnen verorberen.

Een mooie zichtlocatie, dicht bij het Rottevalster bos, dicht bij de vogel- kijkwand bij de fietstunnel van de Compagnonswei/Boppeste, dichtbij het ‘plas - dras gebied’ tussen Rottevalle en de Rondweg. Kortom een mooie aanvulling op de reeds aanwezige flora en fauna.

Het voedsel van de huiszwaluw bestaat uit het vangen van enorme hoeveelheden muggen en insecten die in volle vlucht worden gevangen. Wanneer een huizwaluw jonkies heeft eten zij wel 9.000 insecten per dag. Door de aanwezigheid van redelijk veel open water, modder, koeien en paarden in de buurt zullen die waarschijnlijk in overvloed aanwezig zijn.

zwaluwentil1Het bovenste puntje van de kap van de zwaluwentil staat 5 meter boven maaiveld. De kap van de zwaluwentil bestaat uit een stalen geraamte bekleed met hout en mastiek met daaroverheen ‘singels‘ van eikenhout. De kap rust op een hardhouten meerpaal die ca. 3 meter in de grond staat. De meerpaal wordt op zijn plaats gehouden door een stelconplaat van 2 bij 2 meter die ca. 10 cm. onder het maaiveld ligt. In het midden van de stelconplaat is een gat uitgespaard waar de meerpaal in staat.

 In de zwaluwentil komt een geluidsapparaatje dat het geluid van zwaluwen nabootst. De hoop is dat de zwaluwentil dan eerder bewoont wordt. Wanneer de zwaluwentil bewoond is wordt het apparaatje weer verwijderd.

Bij de zwaluwentil is een picknick setje geplaatst die vrij gekomen is bij de voormalige school Yn é Mande.

De bouw van de zwaluwentil is mogelijk gemaakt door meerder subsidie-verstrekkers. 

Voorafgaand daaraan willen wij alvast onze dank uitspreken aan dorpsbelang Rottevalle. Tijdens het voortraject en het plaatsen van de zwaluwentil zijn zij zeer betrokken geweest, hebben ze meegeholpen en alle medewerking verleend.

Daarnaast gaat onze dank uit naar Johan de Vries van de Ds. Visscherwei die tijdens de bouw belangeloos een verreiker tbs. heeft gesteld.

 Foto's staan hier !                                                                

Wybe Klaren en Geert Veenstra          

 

Zoeken