header4.jpg
Share

Updaten van de site Rottevalle.com

titelpaginaDe redaktie van de site Rottevalle.com heeft de site die in Joomla wordt gemaakt up to date gemaakt.  Dat heeft de nodige tijd gevraagd. Het updaten is een vrij technische aangelegenheid. Onze redactie bestaat volledig uit vrijwilligers, die dat dus in hun vrije tijd  moeten doen.

We hopen nog steeds uw kopij en meededelingen met grote regelmaat te mogen ontvangen. Ook als die in uw eigen orgaan een plekje krijgen rekenen we op uw medewerking voor onze dorpssite.
In de agenda staan reeds een mooi aantal activiteiten voor ons dorp.

De rubriek Foto's wordt (nog) niet apart opgenomen. Als er foto' s zijn wordt dat onder het artikel vermeld. 

Redactie: Joop Mast

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla