headerRotttevalle

Titel Publicatiedatum Hits
Lintje voor Aukje Riemersma 05 november 2013 Hits: 1986
Stoarm op 'e Rottefalle 30 oktober 2013 Hits: 1229
kulturele kommisje 23 oktober 2013 Hits: 1571
Cheque voor De Rot 13 oktober 2013 Hits: 1117
Skûtsjejier 2013 30 september 2013 Hits: 1142
Hennie Meppelink in Friesch Dagblad 21 juni 2013 Hits: 2121
Compagnons 200 21 juni 2013 Hits: 1536
Bernespul 13 juni 2013 Hits: 1599
Vrijwilligers Compagnons 200 Jier 13 juni 2013 Hits: 1443
Revue Compagnons 200 Jier 13 juni 2013 Hits: 1879
Stichting Jeugdwerk Rottevalle 09 juni 2013 Hits: 2174
stratenvolleybal 08 juni 2013 Hits: 1875
In fjouwerling en in trijeling 07 juni 2013 Hits: 1313
Rottevalle voorbeelddorp 01 juni 2013 Hits: 1770
Oanbieding nije wepside 31 mei 2013 Hits: 1760
Turfrace: Skûtsjejier 2013 29 april 2013 Hits: 1154
Rottevalle heeft zijn K(r)oningslinde! 29 april 2013 Hits: 1295
BHV-ers 29 april 2013 Hits: 1349
Ondertekening Plan van Aanpak Multi Functioneel Centrum 24 april 2013 Hits: 2227
AED 01 april 2013 Hits: 1620
Jiergearkomste Doarpsbelang 2013 07 maart 2013 Hits: 1441
Stroatklinkers 2013 01 maart 2013 Hits: 1652
Toanieljûn Wêz Handich 01 maart 2013 Hits: 1993
Kulturele Kommisje 01 maart 2013 Hits: 1489
Compagnons 200 jarig jubileum 01 maart 2013 Hits: 2398

Zoeken