headerRotttevalle

Tegengas Rottevalle?

 

Sinds de gaskraan in Groningen dichter moet lopen er bij het ministerie van Ecomische Zaken en Klimaat (=EZK) veel aanvragen om uit bestaande aardbeving(kleine) gaswinningslocaties meer gas te gaan winnen. Dit is beleid van minister Wiebes. Blijkbaar is de schade in Groningen nog niet groot genoeg en moeten de risico's nu ook verplaatst worden naar andere delen van Nederland.

Vooral in de provincies Drenthe en Friesland worden voor kleine gasvelden die zo goed als leeg zijn, plannen gemaakt om de laatste procenten te winnen. 

Zo is er nu een vraag van een Canadese gas-operator Vermilion om de laatste 1% uit het Opeinde gasveld te mogen winnen. Het bedrijf denkt daar 10 jaren over te doen en is niet transparant over hoe dat plaats gaat vinden. Afgelopen 30 jaren is al 3 miljard m3 gas onder onze huizen verdwenen en of dit laatste restje ongestraft gewonnen kan worden is nog maar de vraag.

 

Voor alle duidelijkheid "Groningse aardbevingstoestanden" zijn hier niet te verwachten (mag ik hopen), maar risico's bij gaswinningen zijn nooit uit te sluiten. Inschattingen (m.b.t. aardbevingen en bodemdaling) van experts bij eerdere gaswinningsplannen blijken in de praktijk veel erger uit te pakken en er is door de toezichthouders van de overheid veel te laat ingegrepen in de gasvelden van Groningen en Harlingen. Een nieuw gasveld bij Langezwaag is zelfs al in gebruik genomen voordat vergunningen door EZK verleend waren. 

Iedere keer zijn burgers het slachtoffer van gaswinning en faalt de overheid om over de veiligheid van de burgers te waken.

Maar kan ik hier dan nog nog wat aan doen ?

Helaas is het insturen van een "zienswijze" officieel niet meer mogelijk.  Maar actievoeren  tegen gaswinning kan natuurlijk altijd.

Het gasveld onder onze huizen is al zo goed als leeg. Om deze laatste 1% te winnen wordt mogelijk hydraulische putstimulatie (oftwel "fracken") toegepast. Er worden dan zeer giftige stoffen met hoge druk in de bodem geïnjecteerd. Dit willen we toch echt niet! 

Fracken is zeker al 338 keer toegepast in Nederland en dus ook in Friesland en in het Opeinder gasveld (aan de Bildwei te Rottevalle). Zie deze kaart.

Stop deze actie van gas-operator Vermilion en minister Wiebes (van Economische Zaken en Klimaat).

Laten we in het gasveld Opeinde stoppen met gaswinning (onze bodem heeft al genoeg geleden, ministerie van EZK en Vermilion hebben genoeg verdiend en er is bijna niets meer te halen). En misschien kunnen het ministerie van EZK en gas-operator Vermilion iets teruggegeven aan de regio.

Laten het ministerie KLIMAAT  (=EZK) en Vermilion gaan onderzoeken of de lege gasproductieputten omgebouwd kunnen worden voor productie van Geothermische Energie (= aardwarmte) en laten zij dit dan tevens faciliteren! Bij Middenmeer (Noord Holland) zijn twee uit-geproduceerde gasputten door Vermilion omgebouwd (dus de ervaring is er al) en deze schone energie wordt nu gebruikt voor de glastuinbouw. 

In dat geval kunnen onze huizen allemaal van het gas af en worden die duurzaam verwarmd!  Win-winsituatie dacht ik zo. Kan Rottevalle weer een voorbeelddorp worden !!

 Zie onder nog voor interessante linken en veel achtergrondinformatie:

 

Kaart Vermillion Winningsgebied Opeinde

Extra achtergrond informatie:

Gasproblemen, onverwachte grote bodemdaling (12->46cm) bij Harlingen (Vermilion in FranekerCourant):

Gasproblemen, gaswinning zonder vergunning EZK bij Langezwaag (Vermilion in Volkskrant):

Gasproblemen, protesten tegen "fracken"  bij Pieterzijl (NAM in Dagblad van het Noorden):

Schaderegeling kleine gasvelden minister Wiebes (Fluxenergie):

Kaart waar fracken in Nederland al is toegepast:

Gasbevingen in o.a. Smallingerland (Groninger Bodem Beweging):

Bodemdaling Bergum (in ACTIEF):

Afwezigheid seismische stations in Friesland (NAM):

Frackingslocaties in Friesland:

Gasplatforms in Midden Friesland (Groninger Bodem Beweging):

Schaliegasvelden in Nederland (TNO):

Youtube film: Gasland (1.42 u.) engelstalig, over de ernstige gevolgen van grootschalige fracking:

Petitie tegen nieuwe gasveldboringen in Smallingerland:

U bent geïnformeerd, wat gaat U hieraan doen ?  Fred Kamp, Ity Pinckaers en Hanneke Lansen.

 

 Een brief schrijven naar het ministerie EZK kan natuurlijk altijd, en als veel mensen dat doen, wie weet ..........  Maar laat gewoon EZK weten dat U het hier niet mee eens bent! 

Onderstaande brief naar believen aanpassen en opsturen naar het ministerie van EZK !

Voorbeeldbrief ministerie EZK: zienswijze "ontwerp-instemmingsbesluit voor de gaswinning Opeinde" 

Voorbeeldbrief ministerie EZK: zienswijze "ontwerp-instemmingsbesluit voor de gaswinning Opeinde-Zuid en Middelburen"

Zoeken