headerRotttevalle

Titel Publicatiedatum Hits
Opleverjen MFS 18 november 2016 Hits: 822
multifunsjoneel sintrum yn einfase 05 november 2016 Hits: 826
Video de Leijen 23 oktober 2016 Hits: 776
Age Veldboom by Kulturele Kommisje 10 oktober 2016 Hits: 844
Aanleg van een bijen- en vlinderweide 27 september 2016 Hits: 856
schooljeugd bezoekt mfc 27 september 2016 Hits: 908
Eerste steen en Samen Verder 11 juli 2016 Hits: 984
Tureluur gespot in Rottevalle !! 13 juni 2016 Hits: 903
Nieuw koppel zwarte zwanen in Hertenkamp 07 juni 2016 Hits: 926
Eerste 4 jonge geitjes geboren in hertenkamp 01 juni 2016 Hits: 943
It stee fan AnneP. 24 mei 2016 Hits: 914
Jeltje Postma 15 mei 2016 Hits: 1044
Beurtskip de Rot van Rottevalle naar Leeuwarden 14 mei 2016 Hits: 1079
Dodenherdenking 2016 07 mei 2016 Hits: 848
It grutste jonge talint 29 april 2016 Hits: 990
fam Krol 25 april 2016 Hits: 967
Skûtsjerace 2016 25 april 2016 Hits: 978
Subsydzje fan de provinsje 18 april 2016 Hits: 1091
Jiergearkomste Doarpsbelang 2016 15 maart 2016 Hits: 918
Earste Peal MFS 09 maart 2016 Hits: 898
Kuiertoaniel t.s. de Rottefalle 05 maart 2016 Hits: 937
Planning Werkzaamheden MFC 18 februari 2016 Hits: 899
Herhalingstraining reanimatie2016 17 februari 2016 Hits: 830
Contractondertekening MFC 16 februari 2016 Hits: 891
Jierlikse ferteljûn 15 februari 2016 Hits: 916

Zoeken