headerRotttevalle

Algemene Ledenvergadering " de laatste eer"
Woensdag, 28. Maart 2018, 20:00
Hits : 124

 Algemene  Ledenvergadering  Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” 

   te Rottevalle   

 

Het bestuur nodigt hierbij de leden van de Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” te Rottevalle uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag

28 maart 2018, om 20.00 uur in ‘It Werflân’ Master Kuiperswei 1.

 

Agenda:

 

Opening

Vaststellen agenda

Mededelingen en Ingekomen stukken

Notulen Algemene Ledenvergadering van 29 maart 2017

Jaarverslag 2017

Rekening en verantwoording Penningmeester over 2017

Verslag Kascommissie over 2017

Benoeming Kascommissie 2018

Mogelijke verkoop Aula

Jaarverslag “Stifting It Alde Tsjerkhôf” 2017

Financieel verslag “Stifting It Alde Tsjerkhôf” 2017

Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar is mevrouw Cornelie den Hoed en aftredend en mogelijk herkiesbaar is mevrouw Griet Veenstra. (Tegen)kandidaten kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de vergadering melden bij de secretaris

Vaststelling Tarieven en Contributies 2018

Rondvraag

Sluiting

 

Namens het bestuur,

  1. van Houten (Secretaris)

Tel. 0512-341493

 HYPERLINK "mailto:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.