headerRotttevalle

Fryske sutelaksje
Vrijdag, 5. Oktober 2018, 17:00
Hits : 149

Fryske Sutelaksje

sutelaksje

Wannear: freed 5 oktober 2018

fanôf 17.00 komt de jeugd by de doar del

Net thús, jo kinne dan ek fanôf 17.00 oere Fryske boeken by it Rehoboth keapje

Buorren 44 9221 TC, pkn Tsjerke de Rottefalle

-Graach kontant betelje!

Alfêst tige tank.