headerRotttevalle

BELANGENVERENIGINGEN/-ORGANISATIES

Activiteitencommissie Rottevalle
Deze commissie bestaat uit commissieleden, geworven uit de buurtverenigingen van Rottevalle. In principe heeft ieder commissielid drie jaar zitting in de commissie. Als opvolger proberen we uit weer een andere buurtvereniging een commissielid te werven, zodat het gehele dorp op enig moment vertegenwoordigd is in de commissie.
Om die reden wordt ook vastgehouden aan een vast aantal te organiseren activiteiten, te weten:
•Vrijmarkt op Koningsdag (27 april)
• Gezamenlijke Sint Maartenoptocht (11 november)
• Intocht Sinterklaas (eind november)
• Buitenspeeldag
Contactpersoon: Rimmer Grondsma, Haven 4 9221 SR Rottevalle
T. 0512-342877 | E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Amnesty International
Marianne van der Wal-Goudswaard, Kompagnonswei 40, 9221 SX Rottevalle
T. 0512-341058 | E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bernespul Rottevalle
Contactpersoon: F. Roorda, Rydwei 6,
9221 SN Rottevalle, T.0512-340716
Deze commissie organiseert in de laatste week van de zomervakantie een spelweek voor de kinderen van de basisschool.

BvPF "Vrouwen van Nu" afdeling Rottevalle. 
De Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, is een organisatie van vrouwen met een hart voor de leefomgeving in plattelands- en stedelijke gebieden, die elkaar ontmoeten, die hun creativiteit willen ontplooien, die aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die met krachtige stem willen participeren in de hedendaagse ontwikkelingen.
Elk jaar vergt het weer de nodige inspanning om het programma voor een nieuw seizoen rond te krijgen. Vaak wordt er gebruik gemaakt van de suggesties van de leden, zo gevarieerd mogelijk voor " iedereen", jong en oud. Het winterseizoen begint in september.
Iedere maand hebben we een bijeenkomst, dan wordt er meestal iemand uitgenodigd die de avond of middag verzorgd, ook leden verzorgen avonden.
Verder hebben we diverse vaste activiteiten zoals de handwerkgroep, een leesclub,   een jaarlijks weerkerende fietstocht. Voor Kerstmis en Pasen maken we een mooi bloemstuk. En tot slot zijn er een paar vrouwen die de leden een bezoekje brengen, bij ziekte of een jubileum.
Van half april tot half september fietsen we elke woensdagmiddag. Wie mee wil, moet om 13.45 u aanwezig zijn bij het MFC ït Werflân.
Het lidmaatschap opent de weg naar nieuwe contacten en persoonlijke ontwikkeling door deelname aan plaatselijke, provinciale en landelijke activiteiten, voor meer informatie kijk op de website www.vrouwenvannu.nl
Wilt u eens een avond bijwonen? U kunt als gast komen en zo kennis maken met onze bond. Als u dat wilt kunt u gerust ook een buurvrouw of vriendin meenemen.
Voor informatie kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met een van onze bestuursleden.
De vereniging wordt aangestuurd door de coördinatoren:
Anneke Beekveldt-Smit, Mr. Kuiperswei 17, 9221 TD Rottevalle T. 0512-342614. E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Akkie Lindeboom-Jager, Bildreed 4, 9221 SH Rottevalle, T. 0512-342223, E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Styn Mast: de Fintsjes 45, 9221TS Rottevalle; 0622446627,; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Geertje de Meer, de Boppeste 24, 9221SG Rottevalle, 0512-341674, E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; en Metsje Keuning, de Fintsjes 43, 9221TS Rottevalle, 0512-341378, E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. en secretaresse-penningmeester: Tineke de Vries-Modderman, Havenwei 4, 9221 SV Rottevalle T. 0512-341929; E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;

 

Christelijke Plattelandsvrouwen Bond (de C.P.B.)
Onze vereniging komt 1x per maand bijeen, van september tot april. We hebben een afwisselend programma van zowel serieuze avonden als ontspanning. Een greep uit een willekeurig programmaboekje:
• Persofficier Oebele Brouwer uit Leeuwarden vertelt over zijn werk
• Demonstratie midwinterhoornblazers uit Oldediever
• Een reisverslag van mevrouw Bangma uit Lemmer: Zij reisde van west- naar de oostkust van Amerika, deels op de fiets en op klompen.
Verder staat er 1 x per seizoen een creatieve avond op het programma en op verzoek is er een breed scala van cursussen mogelijk. In mei maken we meestal een reisje. Vanaf mei kunt u elke week een fietstocht maken; de route wordt uitgezet door 2 leden. Bent u nieuwsgierig geworden? En wilt u meer weten? U kunt terecht bij:
Annie Holwerda | T. 0512-341882

Compagnie der Rottevalster Vaarten en het Vallaat (de Compagnons)
Secretaris: K.S. Veenstra, Heidbuorren 12, 9221TM Rottevalle
T. 0512-342132, gsm 06-13553053, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; email compagnons: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De Compagnons is een vereniging van grondeigenaren van huizen, landen, bossen en heidevelden, gelegen op het benedenwater van Rottevalle. Wat nu het dorp Rottevalle is komt voort uit deze 'Compagnie'(± 1600). Alle gronden rond Rottevalle waren toen eigendom van de Compagnonsheren. De veenbazen die het veen vergroeven mochten met toestemming van de Compagnons het veen vervoeren door de vaarten.
Ook tegenwoordig worden door de Compagnons vijf gecommitteerden gekozen, die de Compagnons in alles moeten vertegenwoordigen. Elk jaar treedt één gecommitteerde af volgens rooster en is niet herkiesbaar. De aandelen die elk van de Compagnons in de Compagnie heeft, worden berekend naar het aantal hectare. De eigenaar die een huis heeft dat staat op grond dat tot de Compagnie behoort, kan voor elk huis tegen betaling een stem krijgen.

De baten van de Compagnie worden gebruikt voor onderhoud van eigendommen, maar ook voor sociale, maatschappelijke en culturele activiteiten in het dorp.
Subsidies hiervoor kunnen ieder jaar schriftelijk vóór 1 december bij de secretaris worden aangevraagd, waarbij een duidelijk doel en een begroting gewenst is. de jaarlijkse ledenvergadering wordt om de beurt gehouden de Herberg van Smallingerland en het Werflân. Daar wordt bekend gemaakt welke subsidies worden toegekend.
De Rottevalster Compagnons kunnen als iets unieks in Nederland worden beschouwd. Alleen in Zeeland moet ook nog een Compagnonsschap bestaan.

Dorpsbelang Rottevalle
Voorzitter: Rinze Bargerbos, De Fintsjes 49, 9221 TS Rottevalle, T. 0512-341584 E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Secretaris tot 7 maart 2017.: Janna Roorda, Buorren 23 , 9221 TB Rottevalle T. 0512-340976 |E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Penningmeester: Jan Rienk de Boer, Arendswyk 26, 9221 TT Rottevalle T.0512-341222 | E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dorpskrant It Slûske
Verschijning: 6 keer per jaargang
Oplage: ongeveer 600 stuks per uitgave
Verspreiding: Elzien de Jong, tel: 0512-342941
Redactie: Hanneke Lansen Kompagnonswei 17, 9221 SW Rottevalle
T. 0512-341155 E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Aanleveren kopij:
op A5-formaat, tekst 12 cm. breed, 18 cm. hoog
tekst uitvullen, d.w.z. met een rechte rechter kantlijn
lettertype Times New Roman 11 punts
kop boven de tekst Times New Roman 14 punts, vet gedrukt
tussenkopjes Times New Roman 12 punts, vet gedrukt
Voor verdere informatie zie een nummer van It Slûske.

Feestcommissie Rottevalle (Stichting School- en Dorpsfeesten)
Organiseert het driejaarlijkse dorpsfeest
Minke de Voor, Arendswijk 10, Rottevalle.
T. 06 41 88 81 73 | E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
W. http://www.feestcommissie-rottevalle.nl


Kulturele Kommisje
Ducky Visser-van der Veen. Kompagnonswei 8, 9221SX Rottevalle. Telefoon 0512-341741. Email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dorpshuis It Werflân
Master Kuiperswei 1, 9221 TD Rottevalle, T. 0512- 341331
Secretaris: Hennie Meppelink, Brouwersgrêft 16, 9221 SZ Rottevalle
T. 06-12561978 | E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
W. http://www.itwerflan.nl/dorpshuis
Agendabeheer: Angré Rypma, T. 0512-341732 | M. 06 25192946

Natuur- en Landschapsvereniging "De Wâlden, de Marren"
M.J.M. Frieswijk,Robyntsjewei 20, 9261 XV Eastermar.
T. 0512-472102 | E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Peuterspelen It Werflân
Dinsdag- en vrijdagmorgen van 8.30 tot 11.30 uur zijn we open.
Pedagogisch medewerkers zijn Anneke v.d. Veen en Wendy de Jong.
Adres: Master Kuiperswei 1, 9221 TD in Rottevalle.
Telefoon: 0512-341983
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (vragen aan de locatie/pedagogisch medewerkers)
Of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (vragen over de plaatsing of ouderbijdrage)
Hiervoor is het postadres Postbus 179, 9200 AD in Drachten, 0512-525583

Plaatselijke Commissie Doarpstsjerke Rottevalle
Jellie Ewoldt, tel. 342537: voorzitter | E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Politie Fryslân
Buurtagent voor Rottevalle: Gea Kootstra
T. 0900-8844 vragen naar Gea Kootstra
Twitter: @geakootstra
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Samenwerkingsschool It Werflân

Dir. mevr. D. Hobma.
Master Kuiperswei 1, 9221 TD Rottevalle T. 0512-341796 of 06-13074704 | E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |

Stichting "Freonen fan de Rot",
Stichting Freonen fan De Rot, Het Woudven 18, 9101 DB Dokkum
T: 0519-220038 | M. 06-53489029 | E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | W. www.derot.nl

Stichting it Hagehiem
Beheert de kantine van sportcomplex it Hagehiem. De sleutel van de AED van de kantine hangt in het magazijntje van de sportzaal in een glazen kastje
Voorzitter: Wietse Lap, Bildwei 35, 9221 SH Rottevalle
T. 0512 342645| E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stichting Jeugdwerk Rottevalle (S.J.R.)
Hennie Meppelink, Brouwersgreft 16, 9221 SZ Rottevalle
T. 0512-341480 | E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | W. http://www.sjr-rottevalle.nl

Stichting Uitbreiding Rottevalle
Jan van der Velde ( secretaris/ penningmeester), Muldersplein 12, 9221 SP Rottevalle
T. 0512-341231 | E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stifting It Alde Tsjerkhôf Rottefalle
De stichting heeft zich tot doel gesteld het kerkhof bij de voormalige Nederlands Hervormde Kerk (thans Doarpstsjerke genoemd) in eigendom te houden het te beheren en te exploiteren. Secretariaat: B. van Houten.
T. 0512-341493. | E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitvaartvereniging De Laatste Eer
Voorzitter: Bauke Benedictus, Ds. Visscherwei 68, 9233 LD Boelenslaan, T: 0512-341475
Secretariaat: Berend van Houten, Master de Vrieswei 1, 9221 TH Rottevalle
T. 0512-341493 | E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Voor een sterfgeval zijn wij 24 uur per dag bereikbaar op het telefoonnummer (0512) 51 58 27
Voor overige zaken kunt u contact op nemen met het secretariaat of één van de andere bestuursleden.

Unicef verkooppunt
Marianne van der Wal-Goudswaard, Kompagnonswei 40, 9221 SX Rottevalle
T. 0512-341058 |E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Webredactie www.rottevalle.com
Verslagen, foto's en aankondigingen voor uw activiteiten kunnen gemaild worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Contactpersoon: Joop Mast De Fintsjes 45 9221 TS Rottevalle 0512-342118

Woonvorm De Compagnonsstee
Deze woonvorm is eigendom van
woningcorporatie Accolade.