headerRotttevalle

geref kerkPG (protestantse gemeente) Rottevalle
Gebouw: Buorren 44, 9221 TC Rottevalle
De kerkdiensten worden zondagsmorgen om 9:30 uur gehouden. De Protestantse Gemeente van Rottevalle maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland en kent een open karakter. De gebouwen en de kerkzaal hebben kortgeleden een grote opknapbeurt gehad en voldoen daarmee weer aan de wensen en eisen van deze tijd. Naast de kerkdiensten worden er vele activiteiten gehouden voor jong en oud. Benieuwd naar wat wij doen? Kom eens langs of neem contact op met Jeen Bruinsma (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
of Albert Bosma (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Kijk op onze site voor de diverse activiteiten en contactpersonen: www.pgrottevalle.nl.

 


dgzkerk klDoopsgezinde gemeente Rottevalle-Witveen
Haven 16-18, 9221 SR Rottevalle
De Doopsgezinde gemeente is het oudste kerkgenootschap van het dorp Rottevalle. Dat de gemeente ontstaan is op het Wytfean, een buurtschap tussen Rottevalle en Eastermar, is nog altijd zichtbaar in de officiële naam van onze gemeente. In een boek over de geschiedenis van de Doopsgezinden in Friesland wordt vermeld dat de gemeente Witveen ontstaan is tussen 1600 en 1620 en de gemeente Rottevalle tussen 1620 en 1640. De eerste kerk stond dan ook op het Wytfean. In 1769 werd in Rottevalle een Doopsgezinde kerk gebouwd. Op een gegeven moment zijn de Doopsgezinden van het Wytfean en Rottevalle gefuseerd tot de gemeente Rottevalle/Witveen. Op dat moment had de gemeente dus twee kerken. In 1838 verkeerden beide "Vermaningen" in een dusdanige staat dat besloten werd beide kerken af te breken en in Rottevalle een nieuwe Vermaning te bouwen, de huidige aan de Haven. Van het verleden nu naar het heden. Onze gemeente heeft heel lang een zondagsschool gehad. Helaas was een jaar geleden het aantal kinderen te gering om hiermee nog door te gaan. Mocht de komende jaren blijken, dat er weer meer belangstelling voor bestaat, dan ontvangen we deze kinderen graag! En op de avond van Eerste Kerstdag hebben we 's avonds een Kerstviering voor jong en oud, en daarmee hopen we veel Rottevalster kinderen een vrolijk Kerstfeest mee te laten beleven! Bijna elke zondag is er een viering in onze kerk aan de Haven nr. 16.

Maar meestal gaan we eenmaal in de maand naar de Doopsgezinde kerk in Surhuisterveen en eenmaal komen zij naar onze Vermaning. De zomermaanden uitgezonderd is er meestal maandelijks een Themadienst verzorgd door een viertal leden/belangstellenden. Verder zijn er jaarlijks enkele oecumenische diensten, samen met de Protestantse gemeente. Onze gemeente kent een viertal groepen: een jongerengroep (16-20 jaar), een 25+ groep, een Zusterkring en een Broederkring. Daarnaast zijn er andere activiteiten zoals een gespreksgroep en vier keer per seizoen een Iona-viering. Samen met de gemeente Surhuisterveen geven we het gemeenteblad "De Twine" uit, dat zevenmaal per jaar verschijnt.
Onze gemeente telt 39 leden en 66 vrienden/belangstellenden. Predikant is ds. Wilma Tiemersma-Veenstra, wonend in Franeker. Kenmerken van de Doopsgezinden zijn: geen dogma's, volwassenendoop op een persoonlijke belijdenis, autonomie van de plaatselijke gemeente, geen ambten maar gelijkwaardigheid van alle leden met bijvoorbeeld het lekenpredikerschap en een vredeskerk. De tekst op een in Doperse kringen veel voorkomend wandbord luidt:
"Dopen wat mondig is, spreken dat bondig is, vrij in het christelijk geloven, daden gaan woorden te boven."

Samen proberen wij een actieve, gastvrije gemeente te zijn waar iedereen zichzelf kan zijn en zich dan ook thuis voelt.

Contactadressen: predikant ds. Wilma Tiemersma-Veenstra, tel.: 06-20670744 e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voorzitter: Wopke Veenstra,  Stuversloane 2 9233 LV Boelenslaan T. 06-13373729
E.  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: Liesbeth de Koe, Postadres Haven 16 9221 SR Rottevalle
0512-471972  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zie verder ook onze website: www.dgrottevalle.doopsgezind.nl


 

hervormdekerkDoarpstsjerke Rottevalle (voorheen Hervormde Kerk)
Buorren 18
9221 TB Rottevalle

De voormalige Hervormde kerk van Rottevalle is in mei 2011 overgenomen door de Stichting Alde Fryske Tsjerken.
Deze stichting stelt zich ten doel de kerken die door fusies of leegloop niet meer gebruikt worden, in stand te houden voor het Friese landschap en de Friese gemeenschap.
Tijdens de overname is een plaatselijke commissie in het leven geroepen die als taak heeft de kerk binnen het dorp een functie te geven en daardoor "levend" te houden.
Sinds de overname wordt de kerk de "DOARPSTSJERKE" genoemd. Een naam die precies de positie van de kerk in Rottevalle weergeeft.

De plaatselijke commissie bestaat uit:

Jellie Ewoldt (voorzitter)
Robyntsjewei 9
9261 XV Eastermar
tel. 0512-342537 06-55050868
mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Derek Sietses (secretaris)
De Bakkerij 3
9233 LN Boelenslaan
tel. 06-15886936
mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geert Landman, penningmeester,
De Fintsjes 
tel. 0658913833,
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Yvette Mulder, Agendabeheer,
Bildwei 12,
9221SJ  Rottevalle,
06-15221260,|
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Marianne van der Wal ,
Kompagnonswei 40,
9221 SX Rottevalle
tel. 0512-341058   06-52471645
mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dirk Stoelwinder
De Haven 10
9221 SR Rottevalle
tel.
mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Rimmer Grondsma, techniek,
De Haven 14
9221 SR Rottevalle
tel. 06-11341463

De plaatselijke commissie organiseert zelf activiteiten maar de kerk is ook te huur voor bruiloften, begrafenissen, concerten, exposities, oefenruimte, vergaderingen ......