header4.jpg

Doelstellingen en activiteiten

Dorpsbelang Rottevalle heeft tot doel de leefbaarheid in het dorp te bevorderen, dat is kort gezegd waar het bestuur volgens de statuten voor staat.  Leefbaarheid is een zaak van ons allemaal! Een algemene definitie van leefbaarheid luidt als volgt: "geschikt om erin of ermee te kunnen leven" (Van Dale, 1997).  Met het begrip leefbaarheid wordt aangegeven hoe aantrekkelijk en/of geschikt een gebied of gemeenschap is om er te wonen, of te werken. Op verschillende manieren probeert het bestuur van Dorpsbelang het begrip leefbaarheid vorm te geven. In onze visie tot 2020 kunt u lezen waar we ons mee bezighouden en welke plannen er op langere termijn leven in ons dorp. Dorpsbelang Rottevalle behartigt daarnaast de belangen van ons dorp richting (overheids-)instanties en instellingen. Ook hiervoor geldt dat onze dorpsvisie als uitgangspunt dient voor onze gesprekken. In iedere uitgave van onze dorpskrant wordt verslag gedaan van lopende zaken. Voor de meest actuele ontwikkelingen verwijzen wij u naar actueel   Een aantal activiteiten die onder verantwoordelijkheid van Dorpsbelang Rottevalle vallen, zijn ondergebracht in aparte commissies.

Hertenkamp

Dorpsbelang vormt het bestuur en regelt het beheer van het hertenkamp aan de Efterwei. Een vaste groep vrijwilligers is hier dagelijks bezig het terrein te onderhouden en de beesten te voeren en te verzorgen. De groep vrijwilligers bestaat voornamelijk uit fitte 50+ ers die alleen of in groepsverband verschillende onderhoudswerkzaamheden verrichten. Dit zijn veelal snoeiwerkzaamheden maar ook kleine timmerwerkzaamheden zijn soms noodzakelijk. Mocht u uw steentje bij willen dragen, er kunnen altijd meer bij. Contactpersoon vanuit het bestuur is Atze Bron.  

Dorpskrant it Slûske

Dorpsbelang financiert de uitgaven van dorpskrant it Slûske die 5 à 6 keer per jaar verschijnt en nieuws van en voor Rottevalsters bevat. Er is een onafhankelijke redactie en een vaste bezorgploeg. Vanuit de redactie coördineert Folkje Bron de verspreiding van de Slûskes. Contactpersoon vanuit het bestuur is Welmoed Ybema.  

AED

aed logoDorpsbelang coördineert het gebruik van de AED en de aansturing van de vrijwilligers in Rottevalle. Hiermee kunnen we met z'n alles iets betekenen wanneer iemand in het dorp een hartstilstand heeft. De AED helpt de vrijwilligers bij het reanimeren totdat de ambulance er is. Op dit moment werken we met een alarmtelefoon die onder de vrijwilligers rouleert, het telefoonnummer is 06-50264690. U kunt dit nummer bellen wanneer u vermoedt dat iemand in uw omgeving een hartstilstand heeft. Het is wel belangrijk dat u eerst 112 belt en daarna pas onze alarmtelefoon. We hopen dat onze vrijwilligers in de nabije toekomst via de 112-alarmcentrale gealarmeerd kunnen worden, zodat onze alarmtelefoon niet meer nodig is. Op dit moment is dat helaas niet mogelijk, maar we doen ons best om dit zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Contactpersoon vanuit het bestuur is Jan Rienk de Boer.  

Activiteitencommissie Rottevalle (ACR)

De activiteitencommissie bestaat uit zes dorpsbewoners die een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten verzorgen, zoals de Vrijmarkt op Koninginnedag, de buitenspeeldag voor de basisschooljeugd, de Sint Maarten optocht op 11 november, de intocht van Sinterklaas en de wedstrijd voor de mooiste buurtkerstversiering in december. Contactpersoon vanuit het bestuur is Piet van Kammen.  

Website www.rottevalle.com

De webredactie beheert de website www.rottevalle.com. Voor het laatste nieuws, foto’s en achtergronden verwijzen wij altijd naar onze website. Maak kennis met onze webredactie. Het inleveradres voor artikelen is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Himmeldei

Ieder voorjaar wordt onder leiding van een speciaal daartoe opgerichte werkgroep en in samenwerking met de gemeente Smallingerland een Himmeldei georganiseerd. De gemeente Smallingerland zorgt voor prikstokken, handschoenen en afvalzakken. Dorpsbewoners worden opgeroepen één zaterdagmorgen te helpen het dorp en omgeving schoon te maken. Op dinsdagmiddag gaan de leerlingen van beide basisscholen met prikstokken op pad. De datum wordt tijdig gecommuniceerd. Contactpersoon vanuit het bestuur is Aly de Boer.  

Wapen van De Rottefalle

De Rottefalle wapen.svg