header5.jpg
Persoonlijk verslag van IJsbrand Rogge die in hongerwinter van januari tot juni 1945 in Rottevalle verbleef, deels omdat zijn moeder een friezin was en zijn familie van haar kant uit Franeker stamde.

Zoeken