header5.jpg

Opening nieuw nachtverblijf Hertenkamp

Hertenkamp Rottevalle 2013

Het nieuwe nachtverblijf is klaar en wat is het mooi geworden!
Op vrijdag 8 november was het dan eindelijk zover , de officiële opening van het nieuwe nachtverblijf in ons mooie hertenkamp.
Het was door de dieren al eerder in gebruik genomen maar nu dan nog even de officiële opening.
Onder het toeziend oog van de vrijwilligers die hebben meegeholpen, Riemer Riemersma van het gelijknamige Bouwbedrijf, verantwoordelijk voor de bouw van het nachtverblijf  en enkele leden van het dorpsbelang heeft Lieuwe Booi het lintje doorgeknipt en daarmee is het nachtverblijf officieel in gebruik genomen.


Na de openingshandeling was er voor iedereen koffie met een lekker stuk oranjekoek in de kantine.
Als blijk van waardering hebben alle vrijwilligers die hebben meegeholpen een attentie ontvangen.De  nieuwbouw is mede mogelijk gemaakt door subsidies van de volgende instanties :   
* Provincie Fryslân
* Gemeente Smallingerland
* Durk Pultrum Fonds Boelenslaan
* Rabobank Burgum de Lauwers     
 en natuurlijk Dorpsbelang Rottevalle, eigenaar van het mooie Hertenkamp .        We hopen met dit nieuwe nachtverblijf weer enkele tientallen jaren vooruit te kunnen.Langs deze weg wil ik iedereen die op wat voor manier dan ook heeft meegeholpen om deze nieuwbouw te realiseren bedanken.Met vriendelijke groet, Namens Dorpsbelang Rottevalle,
Herman Hofstra
(aanspreekpunt Hertenkamp)

Fotoreportage