header4.jpg

Skilderij Compagnons 200 Jier

 

 skilderijcompagnons miniIt skilderij dat tidens de fiering fan it 200-jierrich bestean fan de Compagnons ûnder lieding fan Rotfalster keunstners troch frijwilligers makke is, hat in moai plak krige oan de eftermuorre fan de grutte seal fan “It Tiksel”. It is ús oanbean troch de Compagnons en Pier Rijpma en Klaas Kloosterman ha it kreas te plak hongen.

Stichtingbestjoer “it Tiksel”.(sjoch ek foto's evenementen)