header5.jpg

Utfiering Wêz Handich 2014

 

whjeugdmini2014

Op har jierlikse feestjûn op 25 jann. 2014 yn "it Tiksel" waarden de oanwêzigen twa toanielfoarstellings oanbean troch de leden: de jeugd fan Wêz Handich spile û.l.f. en makke troch Gryt Postma en Sietse van der Heide "De Rottefalster doarpsmuzikanten". De senioaren fan W.H. spilen ûnder regy fan Feije Westra  "Famylje Bruinsma yn de bocht: Groeten fan de Veluwe".(sjoch ek "foto's evenementen)

 Foar in gruttter ferslach: sjoch Feije Westra syn ferhaal

 Foar de foto's fan de útfiering fan de senioaren sjoch "foto's evenementen", Display Num: All)

 

 

Agenda

Datum: maandag 26 feb 2024
Tijd: 14:30 - 15:45 uur
Senioren in beweging
Datum: woensdag 28 feb 2024
Tijd: 09:30 - 11:30 uur
Mei elkoar
Datum: maandag 04 mrt 2024
Tijd: 14:30 - 15:45 uur
Senioren in beweging
Datum: woensdag 06 mrt 2024
Tijd: 09:30 - 11:30 uur
Mei elkoar
Datum: maandag 11 mrt 2024
Tijd: 14:30 - 15:45 uur
Senioren in beweging
Datum: woensdag 13 mrt 2024
Tijd: 09:30 - 11:30 uur
Mei elkoar
Datum: maandag 18 mrt 2024
Tijd: 14:30 - 15:45 uur
Senioren in beweging
Datum: woensdag 20 mrt 2024
Tijd: 09:30 - 11:30 uur
Mei elkoar
Datum: maandag 25 mrt 2024
Tijd: 14:30 - 15:45 uur
Senioren in beweging
Datum: woensdag 27 mrt 2024
Tijd: 09:30 - 11:30 uur
Mei elkoar
Datum: maandag 01 apr 2024
Tijd: 14:30 - 15:45 uur
Senioren in beweging
Datum: woensdag 03 apr 2024
Tijd: 09:30 - 11:30 uur
Mei elkoar
Datum: maandag 08 apr 2024
Tijd: 14:30 - 15:45 uur
Senioren in beweging
Datum: woensdag 10 apr 2024
Tijd: 09:30 - 11:30 uur
Mei elkoar
Datum: maandag 15 apr 2024
Tijd: 14:30 - 15:45 uur
Senioren in beweging

Uit de albums

Opening MFC

Zoeken