header3.jpg

Koaningsdei op 't Muldersplein

 

koaningsdeiminiIt wie lekker waar op 't Muldersplein saterdeimoarn op 'e koaningsdei. Ferskate diskes en staltsjes mei grutten en bern mei har waar en ek de doarpsferienings fan û. o. kuorbal, fuotbal, plattelânsfroulju, jeugdsoos en de Bazuin steane klear. Nei healwei alven begjint de tarin al wat op 'e gong te kommen. Kloftsjes minsken steane gesellich byelkoar te praten, oaren hawwe in sit nommen op it “terras” fan de jeugdoos by Wiebe en Wil foar.

 

(sjoch de foto's makke troch Joop Mast)

 

Zoeken