header5.jpg

logo doarpsbelang

logo it tiksellogo OPOlogo PCBO

 

 

 

 

 

Informatieavond Multi Functioneel Centrum

 DSC5289a

Dinsdag 3 juni liep tegen half acht de grote zaal van “it Tiksel” mooi vol met belangstellenden. De avond werd door Aeijolt Keuning de bouwmanager van BCN te Drachten geopend. Hij deelde de zaal mee hoe het programma van de avond er uit zou zien.

Voor Dorpshuis en Dorpsbelang informeerde Joop Mast de aanwezigen hoe de koers van het toekomstige MFC er zal uitzien, hoe er met elkaar zal worden omgegaan, welke doelen er gesteld zullen worden. Hoe er met multifunctionele ruimtes extra ruimte voor de verschillende “bewoners” zal kunnen worden gemaakt. Over het dorpshuis werden de aanwezigen gewaar, dat er een huiskamer, een grote zaal, een centrale keuken, een podium en een ruimte voor de jeugdsoos zal worden gecreëerd. De jeugdsoos zal ook door de BSO (buiten Schoolse Opvang van Carla Noor) worden gebruikt.(zie: foto's informatieavond van Lippe Atsma)

 

  DSC5294Albert Jan Tiemens vertelde de Rottevalsters dat de scholen o.l.v. Mark van der Pol van het APS uit Utrecht bezig zijn de toekomstige samenwerkingsschool vorm te geven. Een spannend proces van twee scholen met een geheel verschillende identiteit, maar onderwijskundig hadden ze ook al veel overeenkomsten ontdekt.
De verwachting van het Plan van Eisen is dat de nieuwe samenwerkingsschool voor een deel op de eerste en voor een deel op de tweede verdieping plaats zal krijgen. De Peuterzaal en de onderbouw van de basisschool zullen op de eerste verdieping gesitueerd worden. Hoe de Kinderopvang gestalte zal krijgen is nog afhankelijk van de verdere ontwikkelingen in het MFC. BSO en Jeugdsoos zullen ook op de tweede verdieping worden ondergebracht.
Sieger Visser vertelde vervolgens zijn ervaringen tijdens het selectieproces voor een architect: aan de selectieprocedure deden de vertegenwoordigers van de 4 participanten mee: gemeente, onderwijs (directeuren beide scholen), dorpshuis en dorpsbelang. Hij had van de “sollicitanten” leuke, interessante bijzondere ideeën meegekregen. De selectiegroep heeft haar keuze aan de Stuurgroep gegeven en die heeft de nummer één uit die selectieprocedure aan het college van B. en W. voorgedragen voor benoeming. We hopen dat binnen een week of drie die benoeming rond zal zijn, waarna het proces van de vormgeving zal kunnen starten.

 DSC5299Van de gemeente vertelde Henny Bruynzeel hoe het ontwerp bestemmingsplan met het nieuwe MFC er zal komen uit te zien: het grondvlak van het gebouw, de groene omgeving en over de parkeerfaciliteiten.
Gedurende een half uurtje konden de aanwezigen een aantal tafels bezoeken waar de verschillende deelnemers in het MFC hun informaties hadden uitgestald: “Vandaag” voor de BSO en de Kinderopvang, “de Finne” en “Yn ‘e Mande” met hun eerste uitkomsten voor de nieuwe samenwerkingsschool, MOS Smallingerland voor de Peuterzaal, Sieger Visser met materiaal over architecten en C-2-C informatie en het Dorpshuis en Dorpsbelang samen met wat zij nastreven voor het toekomstige MFC en de vraag of er eventueel belangstelling is aan de verschillende projecten deel te nemen.

In de nabespreking kwam tijdens de vragenronde het parkeren in de nieuwe situatie aan de orde. Hennie Bruynzeel deelde de aanwezigen mee dat dit door gemeente zeer zorgvuldig zal worden behandeld door ook met de naastbij wonenden te communiceren.

De bijzonder informatieve avond werd om half tien afgesloten door Aeijolt Keuning.

 

 

Zoeken