header2.jpg

Jeu de Boules de Fintsjes

 

IMG 20140620 174232Zoals sommigen zich misschien nog kunnen herinneren hebben de Fintsjes vorig jaar een subsidie toegekend gekregen als bijdrage voor de aanleg van een jeu de boules baan. Die zou dan wel met hulp uit de buurt moeten worden verwezelijkt. Na vele vergaderingen en mailverkeer met gemeente en commissies is een lokatie bepaald. Andere lokaties vielen af vanwege bezwaren vanuit enkele omliggende percelen. De uiteindelijke keuze is eigenlijk ook nog op vele punten een hele mooie: bij het bankje van de Compagnons op de hoek van de Fintsjes 1 en de Buorren. Van de Compagnons mochten we het bankje een paar meter verschuiven, zodat we een ideale plaats konden creëren. Mooi ook op de rand van de Fintsjes, zodat ook de dorpsgenoten uit andere buurten zich welkom kunnen voelen, of passerende fietsers die even een balletje willen werpen, terwijl pake en beppe het spel vanaf het bankje kunnen aanschouwen. (Misschien willen pake en beppe zelf wel een balletje gooien, Redaktie).
Op vrijdag 20 juni heeft Marco van der Veen van de Buorren de baan uitgezet en Bouwe Veenstra heeft in zijn eentje de hele 13 bij 3 meter tot wel 20cm uit gegraven. Arme Bouwe. Niemand heeft hem geholpen, behalve dan de graafmachine van zijn werkgever Kok uit Bakkeveen. Binnenkort zal Marco de betonnen banden plaatsen en de leverancier de grondstoffen voor de bodemlagen laten brengen. Hopelijk kunnen dan de eerste ballen al voor de echte zomer rollen...

Harrie Heemstra, voorzitter buurtvereniging de Fintsjes.

 

Zoeken