header3.jpg

Informatie MFC: voorlopig ontwerp architect

DSC 0264 HennieWoensdagavond 8 oktober 2014 was er in de grote zaal van “it Tiksel” een informatiebijeenkomst over het toekomstige Multi Functioneel Centrum (MFC).
Na de opening door Joop Mast vertelde Hennie Meppelink hoe de totstandkoming van het voorlopig ontwerp voor het MFC zich heeft voltrokken. Ook legde zij uit waarom de Projectgroep ervoor geijverd heeft een Werkgroep Dorp in het leven te roepen, die mee zal denken en werken aan de verdere ontwikkeling van het MFC. Op 23 september was hiervoor al een aanzet gegeven en hebben zich negen Rottevalsters aangemeld. Hennie spoorde de aanwezigen aan zich ook aan te melden voor de Werkgroep Dorp. Bovendien werd vanavond een ieder uitgenodigd mee te denken door zijn of haar opmerkingen te plaatsen op plakbriefjes, zodat die meegenomen kunnen worden bij de verdere voorbereiding van het MFC.

Voor het Architectenbureau Onix uit Groningen legde Wouter Stoer uit hoe zijn bureau het Plan van Eisen had vertaald in een ontwerp voor ons nieuwe MFC. Het gebouw heeft een ontwerp gekregen, dat prachtig in de ruimte komt te staan naast de kerk, tegenover de monumentale pastorie en het vroegere postkantoor enerzijds en de “nieuwbouw” woningen anderzijds.

Uiteraard werden ook de tekeningen van het Voorlopig Ontwerp getoond en besproken.

Klembord02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eerste verdieping

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Als afsluiting van de avond konden de aanwezigen vragen stellen. Over de te verwachten parkeermogelijkheden bij het nieuwe MFC kwamen vragen uit de zaal. Wim Hokken van de Gemeente Smallingerland had voor de pauze al aangegeven dat het bestemmingsplan ruimte biedt voor haaks parkeren aan de Buorren en dat de Projectgroep met de architect de buitenruimte verder nog zal invullen.
Er werd een 15-tal plakbriefjes op de grote vellen geplakt, wier opmerkingen meegenomen worden naar de projectgroepvergadering. Er meldde zich ook nog een 10-de lid voor de Werkgroep Dorp.

De volgende bijeenkomst van de Werkgroep Dorp zal plaatsvinden op 14 oktober a.s. om 20.00 uur in “it Tiksel”. Er kunnen nog meer deelnemers bij, dus wilt u ook uw steentje bijdragen aan de ontwikkeling van het MFC voor Rottevalle, kom dan gerust! 
Zie foto's Fred Kamp

Zoeken