header4.jpg

Sport & Cultuurprijs 2015 voor de Freonen fan “de Rot”

beeldje Prijs de RotTijdens de ledenvergadering van de Compagnons der Rottevalster Vallaten werd afgelopen woensdagavond in Rottevalle in de Herberg de Sport & Cultuurprijs uitgereikt aan het bestuur van de stichting Freonen fan “de Rot”.
Een speciaal door de Gecommitteerden aangestelde commissie van drie was unaniem van mening dat het bestuur van het skûtsje “de Rot” voor deze prijs in aanmerking moest komen. Het prachtige beeldje werd met een geldprijs aan de voorzitter Koop Hoekstra van het bestuur van “de Rot” overhandigd.
De Sport & Cultuurprijs wordt  één keer in de 2 jaar aan een persoon of instantie in Rottevalle  uitgereikt, die door haar of zijn inzet of prestatie Rottevalle op de kaart zet. Het bestuur van de Stichting “Freonen fan de Rot”, heeft mede met inzet van vrijwilligers vele activiteiten en zeiltochten o.a. de beurttocht v.v. Leeuwarden georganiseerd  en was in 2014 herhaaldelijk in het nieuws. 

Zoeken