header5.jpg

De revu op 'e iepeningsjûn fan 't feest.

 

doarpsrevu2015Revu oer de Rottefalle

It doarpsfeest fan 2015 sette woansdeijûn 2 septimber útein mei in Revu, dêr 't wy in soad dingen yn werkenden fan ús doarp. En dat kin in soad wille jaan fansels: Rotfalsters troch in oar spile wurden te sjen, yn situaasjes faak dy 't aardich út fergrutte binne fansels.
No it moat sein wurde de spylploech hat der in protte súkses mei hân: wa 't men neitiid ek spruts: elkmis wie út 'e skroeven. Hulde foar alle spilers en spylsters, dy 't hjir in protte tiid ynstutsen ha fan te foaren. Fansels wol ik yn myn hulde ek alle oare meiwurkers foar en efter de skermen belûke.

Joop Mast en foar de foto's fan Lippe Atsma kinne jo hjir klikje

 

 

Zoeken