header5.jpg

Nieuwsbrief van het MFC

naamgeving mfcDe vierde Nieuwsbrief van het MFC is afgelopen week huis aan huis in ons dorp verspreid geworden. Graag bevelen wij u deze nieuwsbrief aan.

Sinds de sloop van "it Tiksel" lijkt het dat er een stilte is ingetreden, maar we kunnen u verzekeren dat dat beslist niet het geval is. Er wordt nog steeds volop gewerkt om de plannen van ons nieuwe MFC af te ronden. De aanbesteding is geweest en de uitkomsten ervan worden onder de loep genomen ten einde het College van B. en W. tot de besluitvorming over te kunnen laten gaan. 

Intussen wordt er in de nieuwsbrief een beroep op de inwoners gedaan voor het MFC een originele naam te bedenken. Voor 23 oktober hopen we vele inzendingen van u te mogen verwachten. 

(Zie hier de volledige tekst van de Nieuwsbrief)

 

 

 

Zoeken