header5.jpg

Eenakter "Om 't Leijen lân" in Rottevalle

leijenslan2015

In het kader van het Culturele jaar “it jier fan it Smellingerlânskip” van de Gemeente Smallingerland en op verzoek van de dorpsbelangen en de “Stichting Freonen fan de Rot” en historische verenigingen werd deze éénakter samen met de Voortvarende Vrouwen op 10 verschillende locaties in de dorpen wijd rondom de Leijen met veel succes opgevoerd. Alle voorstellingen werden druk bezocht en ook op vrijdagavond 27 november was de Doops Gezinde kerk volledig uitverkocht.

De éénakter “Om it Leijenlân” wordt opgevoerd door Jan Posthumus van t.s. de Rottefalle en Koop Hoekstra,voorzitter van de Rot. Wietske Talsma zingt en speelt trekzak en de regie is in handen van Tryntsje van Bruggen. Het stuk is geschreven door Tom de Boer en gebaseerd op het boek van J.T. de Jager “it Lijen yn de Leijen.” Het stuk speelt in de 2de helft van de 18de eeuw en staat in het teken van de vervening van het Leijenland. Wat nu water is, was toen land. De beste turf van Friesland raakte op en men kreeg belangstelling voor het Leijenland. Dat bracht nogal wat te weeg. Van wie is het land en van wie is nu de turf? Niet alles verloopt even soepel en kroegbaas Nelis bereidt zich voor op de vergadering die ’s avonds in zijn Café “it Nútsje” aan de kant van de Tike zal plaatsvinden. Maar dan komt zijn stamgast Jelle binnen……Een prachtige éénakter met typerende karakters uit die tijd. De Voortvarende Vrouwen uit Rottevalle e.o. zongen met veel enthousiasme. (Joke van der Zwaag)


(klik hier voor het fotoverslag van Lippe Atsma)

 

 

Zoeken