header4.jpg

De Compagnons: Wie zijn wij?

Wij heten voluit De Compagnie der Rottevalster Vaarten en het Vallaat. Bijna vierhonderd jaar schreven de Compagnons geschiedenis in de streek rondom Rottevalle. In 1635 verenigden de eigenaren van de veenpercelen zich in de 'Compagnie der Rottevalster Venen'. Gezamenlijk konden de eigenaren vaarten en wijken graven voor het afvoeren van de turf. Ook werden er vallaten en bruggen gebouwd. Nadat de exploitatie van turf niet meer rendabel was, werd in 1813 het eigendom, het onderhoud en het beheer van de watergangen, bruggen en sluisjes overgenomen door de Compagnie der Rottevalster Vaarten en het Vallaat. In 2004 droeg deze compagnie de laatste hoofdwatergang De Langewyk over aan Wetterskip Fryslân.
De vereniging van Compagnons bestaat nog steeds. Ze heeft nog altijd enkele percelen in bezit, dat wordt verpacht aan boeren. Elk jaar worden er "subsidies" verdeeld onder de verenigingen van Rottevalle. Uit de statuten van de vereniging blijkt dat het geld het sociale, het maatschappelijke en culturele leven in Rottevalle moet bevorderen. Elk jaar op de derde woensdag van januari moet de ledenvergadering zich buigen over het voorstel van het bestuur waar het geld naar toe gaat.Tussen de zestig en zeventig dorpelingen bezoeken de jaarvergadering, die de laatste jaren steevast in de Herberg van Smallingerland wordt gehouden. De Compagnons telt 190 leden, die geen contributie betalen. De meeste leden zijn boeren met land. Enkele particuliere huizenbezitters zijn lid. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van de Compagnons moet een vereniging een aanvraag doen voor een subsidieproject. Zo nu en dan sponsort de Compagnons zelf enkele projecten in het dorp. Zo adopteerde de vereniging het uurwerk van de hervormde kerk, is ze in het bezit van de havenkade en liet ze enkele zitbankjes plaatsen in het dorp. Een van de grootste giften was het beschikbaar stellen van een lap grond voor een woongemeenschap van ouderen. Niet toevallig prijkt de naam Compagnonsstee op dit complex.

Het 200 Jarig Jubileum!
In 2013 bestaan De Compagnie der Rottevalster Vaarten en het Vallaat dus al 200 jaar!
Reden voor een feestje? Jazeker, maar wel op geheel eigen wijze zoals u van onze vereniging gewend bent..... Met als motto: "Foar it doarp, Troch it doarp" zijn we druk bezig om een uitgebreid programma samen te stellen, waarbij voor elk wat wils zal zijn. Zie hieronder het voorlopig concept programma. Voor een regelmatige update schrijf jezelf in op de tijdelijke website van de Compagnons en blijf zo op de hoogte van de ontwikkelingen tot aan het jubileumfeest!
Meer informatie op: www.de-compagnons.com

Klik hier voor het programma (3,7 MB)

Zoeken