header4.jpg

Sinteklaas yn 'e Rottefalle

 

sinteklaas2015Fan de yntocht fan Sinteklaas en Swarte Pyt op 21 nov. 2015 en har oanwêzigens by de bern yn de sportseal by 't Hagehiem krigen wy no pas (7 des. 2015) in hiele protte foto's ynstjoerd. Wy ha dêr - sjoen de tiid - in beheinde seleksje fan makke.

 (sjoch foto's ynstjoerd troch Kornelia)

Zoeken