header6.jpg

Enquete Activiteiten Commissie en Bernespul Commissie

Jaarlijks verzorgen de Activiteiten Commissie en Bernespul Commissie tal van activiteiten in het dorp Rottevalle. Helaas hebben vertrokken vrijwilligers na jarenlange inzet, geen plaats mogen maken voor nieuwe vrijwilligers. We hebben moeten constateren dat met de huidige bezetting van vrijwilligers van beide commissies, we NIET alle activiteiten door kunnen laten gaan! We willen daarom graag uw aandacht en mening over onderstaande activiteiten van de Activiteiten Commissie en Bernespul De Activiteiten Commissie organiseert jaarlijks de volgende activiteiten. Geef aan hoe belangrijk u de activiteit vindt, door middel van een kruisje te plaatsen in de juiste kolom, en of u bereid bent om met deze activiteit mee te helpen: 

De enquete is hier te vinden.

Zoeken