header2.jpg

Planning Werkzaamheden MFC

boerd MFCVoor 17 februari hebben de bewoners rondom het te bouwen MFC een uitnoding van de participanten in het MFC ontvangen om zich in "Yn 'e mande" te laten informeren door de fa. Jorritsma omtrent de aan te vangen werkzaamheden. Ze maakten kennis met de projektleider Theo van der Molen en de uitvoerder Aize Vonk. Voordat de heiwerkzaamheden aanvangen zullen een aantal woningen worden gefotografeerd i.v.m. mogelijke schadegevolgen. Op de plattegrond werd duidelijk aangegeven waar de bouwketen zullen komen te staan en er werd de aanwezigen meedegedeeld hoe de vervoersstromen richting de nieuwbouw zullen verlopen.  De vrachtauto 's zullen het werkterrein benaderen vanuit de richting van de Heidbuorren. 
Ook werd een overzicht verstrekt van de planning van de verschillende werkzaamheden door Jorritsma Bouw. Wij laten dat overzicht graag op onze site volgen.
De eerste paal zal op woensdag 9 maart feestelijk worden versierd door de leerlingen van de nieuwe samenwerkingsschool, waarna de heiers om 11 uur hun gang kunnen gaan om deze 6m diep de grond in te slaan.  Wethouder Ron van der Leck zal hier ook akte de precence geven. 
Zie hier de planning van de werkzaamheden.
Joop Mast 

 

Zoeken