header5.jpg

AED logoAED

Dorpsbelang coördineert het gebruik van de AED en de reanimatiecursussen van de vrijwilligers in Rottevalle. Wanneer er een hartstilstand wordt gemeld bij 112, krijgen de aangemelde vrijwilligers een sms van de 112-centrale. Via deze sms worden ze verzocht zo snel mogelijk naar het slachtoffer te gaan en de AED op te halen. De AED helpt de vrijwilligers bij het reanimeren totdat de ambulance er is. Wie ook wil helpen met reanimeren bij een noodoproep kan zich registreren via www.hartslag.nu.
Contactpersoon vanuit het bestuur is Tineke van der Veen.