header3.jpg

mfcDinsdagmiddag 9 april was er een grote toeloop van belangstellenden voor de ondertekening van het Plan van Aanpak door de gemeente Smallingerland, Stichting Dorpshuis Rottevalle, Dorpsbelang Rottevalle, OPOFurore Smallingerland en PCBO Smallingerland in ons dorpshuis "it Tiksel". Hierin verklaren de participanten dat zij gezamenlijk nieuwbouw zullen plegen op de plaats van het huidige dorpshuis: beide scholen en de peuterspeelzaal zullen samen met het dorpshuis een gemeenschaps-centrum vormen.
Voor de gemeente tekenden de wethouders Marjan van der Aart en Nieske Ketelaar, voor de Stichting Dorpshuis Hennie Meppelink, voor Dorpsbelang Rinze Bargerbos, voor OPOFurore Jaap Balkema en voor het PCBO Jaap Pranger.
Bijzonder was de grote opkomst van de beide teams van de Finne en Yn 'e Mande, vergezeld door hun M.R.'s en hun O.R.'s. en hun directeuren Egbert Klazinga en Albert Jan Tiemens en Theun de Boer. Ook de Peuterfalle was aanwezig in de persoon van Sijke de Boer. O.l.v. van Joop Mast werd deze bijeenkomst een prachtig begin van het wenkend toekomstperspectief voor onze jonge kinderen in Rottevalle, die overdag het nieuwe MFC kunnen gaan gebruiken en hun oudere dorpsgenoten, die waarschijnlijk meer in de avonduren het MFC zullen opzoeken.