header4.jpg

Een rotonde in de aansluiting Heidbuorren en Houtigehaachsterwei

kruising Heidbuorren Houtigehaachsterwei gecomprimeerd

Voor de provincie Fryslân is er een  planstudie uitgevoerd naar de aansluiting van de Heidbuorren en de Houtigehaechsterwei op de N369. In nauwe samenwerking met de dorpsraden van Houtigehage en Rottevalle is dit resultaat bereikt . 
Dinsdagavond 12 februari kon men zich laten informeren door medewerkers van de provincie. Wij van de site rottevalle.com kunnen u deze informatie doorgeven via de volgende  video film van de nieuwe kruising:  https://youtu.be/STSeslYsEyU.  Ook kunnen we u een fotoschets laten zien: rotonde Heidbuorren_Houtigehaachsterwei

Volgens de plannenmakers zal de uitvoering  van de aanleg van de rotonde in de loop van 2020 gerealiseerd kunnen worden. (JM)

Zoeken