header1.jpg

Ferkiezings foar provinsjale steaten en wetterskip

productfoto verkiezingsbord 1000x1000 03

By de steate- en wetterskipsferkiezings hie ús doarp in opkomst fan ryklik 65%. Us gemeente kaam hjir mei 60% op. Yn de Rottefalle waarden der 708 stimmen útbrocht.

Yn de Rottefalle krige it CDA de measte stimmen (132=16,92%) en de nije partij FvD krige hjir 48 = 6,77% fan de jildige stimmen.

Foar de wetterskipsferkiezings waarden der yn ús doarp 700 jildige stimmen útbrocht, dat is ryklik 64% fan de oproppen kiezers. By dizze ferkiezings skoarde de FNP as heechste mei 155 stimmen (22,14%) .

(steateferkiezings smallingerland))(wetterskipsferkiezings small)

 

 

Zoeken