header4.jpg

Project woodland-art:  wilgentenen

wilgetenenIn Rottevalle wordt er momenteel hard gewerkt door een ploeg vrijwilligers aan het tweede wilgentenen project "WOOD-Art-Projekt " van de gemeente Smallingerland. Vorig jaar hadden wij thema " Mienskip ". Met hulp van de kunstenaars Derk den Boer en Fokke Veurman wordt er nu in Rottevalle gebouwd aan twee zwaluwen’. Het casco is reeds gemaakt van wapeningsstaal en dat wordt met wilgetenen bekleed. ( best veel werk !) Wij doen dit in de loods van Grytsje Lieuwes achter haar huis . Er zijn nog zeven dorpen in onze gemeente die aan dit project meedoen.

Ons thema dit jaar : "Enerzjy". De bedoeling is de beide zwaluwen te monteren op 4 stalen buizen voor de gevel van ons nieuwe MFC "It Werflân "( zie bijgaande PDF ), omdat ons nieuwe MFC heel veel energie terug heeft gebracht in ons dorp, het MFC staat in het midden van het dorp met de dorpshuis functie, de kinderopvang, zorggroep Friese Wouden en de samenwerkingsschool. Het multifunctioneel centrum straalt veel energie uit; er zijn altijd kinderen aan het spelen op het schoolplein en op de speeltoestellen .

Omdat de zwaluwen ook veel energie uitstralen (snel, wendbaar, gestroomlijnd) hebben wij voor dit onderwerp gekozen .

De onthulling voor het dorp staat op Vrijdag 5 juli om 19.30 uur .

Op Zaterdag 6 juli is er een rondrit in een touringcarbus met alle vrijwilligers (ook van de andere dorpen). Voor de start verzamelen in Rottevalle bij ons MFC "It Werflân " om 9.00 inloop .

Tevens komt er nog een fietskaart met een route langs alle kunstwerken . (Atze Bron, sjoch foto's)

 

Zoeken