header3.jpg

VoortVarende Vrouwen naar Leer (Dld)

Na een prachtig succesvol optreden in 2017 werden de VoortVarende Vrouwen opnieuw uitgenodigd door de organisatie van het Maritieme feest in Leer. Meer dan honderd schepen van Varend Erfgoed VVV Leerlagen aangemeerd aan de kade en op het plein stond het hoofdpodium al klaar. Op vrijdagmiddag vertrok het koor richting Duitsland. Een aantal gingen met de Campers en de andere 8 vrouwen kregen logies en ontbijt in de gastvrije Jeugendherberge in Leer. Nadat iedereen geïnstalleerd was werd er gegeten bij de wok. ’s Avonds werd er gezongen op het hoofdpodium na een warm onthaal van de organisatie. De optredens werden afgewisseld met een Duits shantykoor uit Bingum. Na een gezellige sfeervolle nazit ging iedereen zijns weegs.

Zaterdagmorgen na het ontbijt gingen we koffie drinken in een prachtige konditorei, toen even de winkelstraat langs en weer aan de bak. Veel publiek en veel succes! Wat is dit leuk! Om 15.00 uur zaten we aan de thee in het oude Rathuus op uitnodiging van de Burgemeester. Na een lange zit met veel toespraken gingen we weer los. Optreden langs het water met mooie oude schepen als decor. ’s Avonds werd er nog gezongen in de prachtige Museumtuin van “Schipper Klottje”, de optredens werden afgewisseld met Nanne & Ankie en de à capelle groep Zilt. Zondagmorgen vertrokken we weer nagenietend van het mooie muzikale weekend en met de uitnodiging om in 2021 weer terug te komen. Het Maritieme feest wordt één keer per twee jaar georganiseerd en de organisatie heeft jarenlang goede contacten gehad met de vorige eigenaren van het skûtsje de Rot. Ook is “de Rot” nog een aantal keren aanwezig geweest bij dit Maritieme gebeuren in Leer, maar vanwege de vele geboekte vaar-en zeiltochten is er besloten niet elke keer daar helemaal heen te varen. De contacten met het skûtsje “de Rot” werden verlegd via Joke naar de Voortvarende Vrouwen en zo is Rottevalle weer vertegenwoordigd in Leer en blijven de contacten bestaan. In Leer is ook een huis met een mooie gevelsteen van de Rot, die onze Duitse donateur Günther Prahm heeft laten plaatsen in een hem gerenoveerd huis als dank voor de goede relatie met de eigenaren van het skûtsje de Rot.

 

Lees verder ...

 

Zoeken