header5.jpg

Rottevalle voorbeelddorp

In maart van dit jaar kwamen drie uitwisselingsstudenten van de opleiding journalistiek van Windesheim via via met mij in contact. Ze wilden een documentaire maken over de tijd dat Rottevalle voorbeelddorp was. Daarvoor hadden ze onderzoek gedaan bij de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst en nu wilden ze graag een paar 50+ ers interviewen die iets konden vertellen over deze tijd. Eén voorwaarde: ze moesten Engels kunnen spreken, want dit was hun voertaal. De studenten kwamen n.l. uit Engeland, Rusland en Frankrijk. Nu weet ik wel iets over die tijd, maar die kennis komt voornamelijk uit de boeken over Rottevalle. Veel leuker was het natuurlijk om mensen te spreken die in deze tijd (1953) in Rottevalle woonden. Lastigheid was dat die niet zo goed Engels konden spreken. Na wat heen en weer ge-emaild te hebben is er voor gekozen om Jeltsje en Gerrit Lieuwes te interviewen en hebben Sieger Visser en ondergetekende als tolk opgetreden. Het resultaat is hieronder te zien.

Hennie Meppelink