header5.jpg

Vrouwen van Nu: 65 jaar

IMG 1882 129 Oktober was het 65 jaar geleden, dat de Vrouwen van Nu - toen Plattelandsvrouwen, afdeling Rottevalle -  zich  hebben opgericht. Dit hebben wij met elkaar gevierd  eerst met een high tea bij Jing en Germ Land en vervolgens op 30 oktober in "it Werflân" met een toepasselijk programma: met  "Tetje van Toen".

Annie Postma en Sjouk Heida waren 60 jaar lid en Akkie Lindeboom, Geeske Oosterhof en Styn Mast  50 jaar.  Zij kregen een bondsspeld en een prachtig bos bloemen.  

IMG 1894 FROUEN FAN NO AKKIE STYN GEESKE

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoeken