header6.jpg

Iepenloftspul “IZER”

Iepenloftspul logo 2020Een nieuw jaar met nieuwe ideeën en plannen. Een aantal bestuursleden van het skûtsje “de Rot” heeft samen met dorpsbelang en de voorzitter van de Piipegaeltsje Sjongers de handen ineen geslagen en samen hebben ze de Stichting “Izer” in het leven geroepen. Met als doel in 2022 een groots Openluchtspel op het Muldersplein te laten opvoeren. Dit allemaal in samenwerking met de talenten van de toneelverenigingen en korpsen en koren in het dorp Rottevalle. Het plan is ontstaan tijdens een vaartochtje met het skûtsje “de Rot” met aan boord oudRottevalster Steffen Keuning. Steffen is woonachtig in Arnhem en is inmiddels na jarenlang in het onderwijs werkzaam te zijn geweest met pensioen. Aan hem werd gevraagd een boek te schrijven over de Rot, dat zag Steffen niet zitten, maar andere plannen had hij wel. Zo begon het idee en het krijgt langzamerhand meer vorm.

 

Steffen is in de geschiedenis van “de Rot” en Rottevalle en haar bewoners gedoken en al gaande weg kwamen er steeds meer ideeën naar voren. De Rot is , zoals bekend bij velen het eerste skûtsje ter wereld dat van ijzer is gebouwd, dit is ook de periode dat de Eiffeltoren werd gebouwd. Het hout werd langzamerhand vervangen door ijzer. Vandaar de titel van het openluchtspel “IZER”. Waarom in 2022 pas? Daar heeft het bestuur even over nagedacht. Het plan was 2021, maar dan is er in Rottevalle het 3 jaarlijkse dorpsfeest. Dat leek geen goede optie, vandaar september 2022. Dit is tevens het jaar waarin “de Rot” 135 jaar oud is en net als tijdens het 130 jarig bestaan , wat met “Small Sail de Rottefalle”werd gevierd wordt nu het jubileum gevierd met het openluchtspel. De locatie waar het openluchtspel opgevoerd zal worden is het Muldersplein. Voor de Herberg, waar het uiteindelijk begon met het idee een ijzeren skûtsje te laten bouwen. Buurtbewoners zijn inmiddels op de hoogte gebracht en dragen het idee een warm hart toe.

De officiële stichting komt  deze maand tot stand. In de Stichting zitten: Koop Hoekstra , Jan Keuning, Johannes Keuning, Atze Bron, Steffen Keuning en Joke van der Zwaag. Een openluchtspel vergt veel inzet en voorbereiding en daarvoor is oudrottevalster Jildou Tjoelker bij het overleg aangeschoven. Zij zal het bestuur ondersteunen met de begroting , projectplan, subsidie aanvragen enz. Jildou heeft als ZZPer ruime ervaringen  als zakelijk leider van het openluchtspel in Jorwert, Tryater , vele projecten in het kader van Culturele hoofdstad 2018 en festivals zoals o.a. de Hongerige Wolf.

Alles is nog in wording, maar wij gaan  u geregeld op de hoogte houden van de vorderingen van het “iepenloftspul Izer” via facebook , webstite Rottevalle.com en it Slûske.

Namens het bestuur Izer; Joke van der Zwaag

Zoeken