header2.jpg

Geslaagde eerste avond Dorpsvisie

Donderdag 27 februari kwamen vertegenwoordigers van verschillende verenigingen en commissies uit ons dorp bij elkaar om samen met bestuursleden van Dorpsbelang over verschillende thema's van de nieuwe Dorpsvisie te praten. Hoe zien de verenigingen hun toekomst in ons dorp? Waar hopen zij over vijf jaar te staan, wat is daarvoor nodig en welke rol zou Dorpsbelang hierin kunnen spelen? De goede gesprekken hebben tot veel input geleid voor de nieuwe Dorpsvisie die tussen 2020-2025 leidraad zal zijn voor de activiteiten die Dorpsbelang ontplooit. We kijken terug op een zeer geslaagde avond!

Donderdag 5 maart zijn vertegenwoordigers van de buurtverenigingen, ondernemers en agrariërs uitgenodigd om mee te praten over de nieuwe Dorpsvisie. Op de ledenvergadering van Dorpsbelang op donderdag 19 maart zijn alle dorpsbewoners van harte uitgenodigd om hun bijdrage te leveren.

Zoeken