header2.jpg

De klokken luiden van 19.00 tot 19.15 op 18 maart, 25 maart en 1 april

Het coronavirus heeft een grote impact op ons leven.

Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, worden op de komende drie woensdagen (18 maart, 25 maart en 1 april) van 19.00 tot 19.15 uur de kerkklokken geluid, net als elders in het land.

Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen mensen zich met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook wordt hiermee opgeroepen tot steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

De Doarpstsjerke Rottevalle

Zoeken