header3.jpg

Mei Elkoar Foar Elkoar

Bêste ynwenner fan de Rottefalle,

In deze vreemde en bijzondere tijd willen we graag wat extra op elkaar letten. Daarom vragen wij uw aandacht voor het volgende.

De werkgroep Mei Elkoar en Dorpsbelang openen gezamenlijk een telefoonnummer voor bewoners van Rottevalle die hulp nodig hebben of zomaar een praatje willen maken.

Dit telefoonnummer is: 06 127 54 301

Hulpvragen kunnen bijvoorbeeld gaan over het halen van boodschappen of medicijnen, het buiten zetten van de container, het uitlaten van de hond of wanneer er behoefte is aan leesboeken. Het hoeft niet alleen om deze of andere hulpvragen te gaan. Het kan ook zijn dat er behoefte is aan een praatje via de telefoon.Mei Elkoar

 

Zoeken