header5.jpg

In hertlike, waarme, fleurige en blomrike groetnis foar dy!

IMG 6088 minADizze hertlike tekst stiet der op in kleurde folder dy 't hûs oan hûs yn ús doarp ferspraat is troch doarpsbelang en de wurkgroep Mei Elkoar. In prachtich inisjatyf fan beide organisaasjes. Soks docht in minske goed!!IMG 6089 minB

Zoeken