header6.jpg

Zwaluwtil uitbreiding

ZwaluwtilDe in 2017 geplaatste zwaluwtil aan de Meester Keuningswei nabij de nr's 1 en 2 is momenteel druk bewoond. In 2018 waren 11 van de 14 nestjes bewoond en in 2019 waren alle 14 stuks nestjes bezet. Door die "woningnood" is besloten om begin april 2020 acht nestjes bij te plaatsen zodat er begin dit jaar "woonruimte" was voor 22 zwaluwpaartjes. Op 6 juni jl. is de zwaluwtil uitgebreid met 3 stuks electriciteitspalen (PEB palen) met witte ouderwetse koppen en staaldraden. Het is de bedoeling dat de zwaluwen even kunnen uitrusten op die draden zoals dat vroeger ook vaak gebeurde toen de huizen nog van stroom werden voorzien d.m.v. die Peb palen en de daar tussen hangende stroomdraden.

Door de subsidie die wij gekregen hebben van de Compagnons en met hulp van sponsoren was het mogelijk om de Peb palen met bijkomende voorzieningen te plaatsen. De sponsoren die het mogelijk hebben gemaakt om het te realiseren willen wij graag nog even benoemen, het gaat om de hierna genoemde verenigingen, bedrijven: De Compagnons, Dorpsbelang Rottevalle, Bouwbedrijf de Haan, Loonbedrijf Bol en Bouwbedrijf Frankena uit Wommels. Iedereen hartelijk bedankt voor hun financiële bijdrage. Tevens willen wij diegenen bedanken die daadwerkelijk hebben meegeholpen bij het plaatsen van de palen. Zonder uw, jullie Zwaluwtil 3bijdrage of hulp was alles niet mogelijk geweest. Nogmaals onze hartelijke dank.

Door het supersnelle af en aan vliegen van de zwaluwen is het op dit moment heel erg moeilijk om te tellen hoeveel nestjes er nu bewoond zijn. Wij zullen dus moeten wachten tot de jongen uitgevlogen zijn en wij de nestjes aan het einde van het broedseizoen weer schoon gaan maken. Pas dan weten we hoeveel nestjes er werkelijk bewoond zijn geweest. Wij verwachten in ieder geval dat het aantal bewoonde nestjes van vorig jaar wordt overtroffen. Met het plaatsen van de Peb palen, de al aanwezige Zwaluwentil met bijbehorende plaquette - en de daarachter liggende waterpartijen en het dorpsbos van Rottevalle - is het een mooi geheel geworden. 

Namens de zwaluwtil commissie

Wiebe Klaren, Geert Veenstra, Atze Bron

 

Zoeken