header5.jpg

Archeologie bij Rottevalle

Raap1De firma RAAP uit Drachten ( regio Noord ) is het grootste onafhankelijke onderzoeks- en adviesbureau voor archeologie, cultuurhistorie en erfgoed in Nederland, zij hebben van de provincie Friesland de opdracht gekregen voor onderzoek naar vuurstenen uit midden van de het stenen tijdperk op de hoge kop bij de kruising Litswei en Houtigehaachststerwei voordat wordt begonnen met het graafwerk van de nieuwe ovonde ( die pas tweede helft volgend jaar aangelegd zal worden i.v.m. omleggen kabels door Liander ).

De firma RAAP heeft eerst een paar proef opgravingen gedaan en naar aanleiding daarvan gaan zij nu circa 6 weken ( tot circa midden September ) met circa 12 medewerkers per dag de hoge kop heel secuur in kaart brengen, handmatig afgraven, grond wegspoelen en zeven en de gevonden onderdelen gaan dan naar kantoor voor verder microscopisch onderzoek .

De eerste week was nog niet veel gevonden, men zoekt vuurstenen pijlpunten van pijl en boog en schraapstenen waarmee vroeger de huid van de dieren werd geschraapt, die liggen vooral rondom de vuurplek van vroeger en vind die nou maar, het is niet bekent of daar vroeger bewoning was of er een pad langs liep.

Raap2raap3raap4

Zoeken