header1.jpg

Iepenloftspul IzerIepenloftspul IZER

Het bestuur van het Iepenloftspul “IZER” heeft na lang beraad besloten de voorstellingen, die gepland stonden voor september 2022 door te schuiven naar september 2023.

De coronamaatregelen houden nog wel even aan en vele evenementen die dit jaar niet door kunnen gaan worden verschoven naar 2022. Zo ook het 3jaarlijkse dorpsfeest in Rottevalle.

Om het Iepenloftspul niet onder te laten sneeuwen in een heel druk te verwachten evenementenjaar 2022 schuift “IZER” een jaar op. De juiste data zijn nog niet bekend, maar we houden u op de hoogte. Achter de schermen (en voor de schermen in teamvergadering) gaan we door met de voorbereidingen.

De locatie waar het openluchtspel opgevoerd zal worden is het Muldersplein. Voor de Herberg,waar het uiteindelijk begon met het idee een ijzeren skûtsje te laten bouwen.

Skûtsje “de Rot” en de historie staan centraal.

Namens het bestuur,

Joke van der Zwaag

Zoeken