header2.jpg

Tema Doarpsfeest 2022

Hawwe jo ús saterdei moarn wol heard?

It tema doarpsfeest 2022 is:

 

Wiis to be a fries!

 

Betocht troch Atze Bron dy net allinnich de ear mar ek 2 kaarten nei eigen kar foar de feesttinte kriget! 

 

Groetnis fan de feestkommisje! 

 

#wiistobeafries

Agenda

Datum: maandag 25 sept 2023
Tijd: 14:30 - 15:45 uur
Senioren in beweging
Datum: woensdag 27 sept 2023
Tijd: 09:30 - 11:30 uur
Mei elkoar
Datum: vrijdag 29 sept 2023
Tijd: 16:30 - 21:00 uur
VrijMiBo
Datum: maandag 02 okt 2023
Tijd: 14:30 - 15:45 uur
Senioren in beweging
Datum: woensdag 04 okt 2023
Tijd: 09:30 - 11:30 uur
Mei elkoar
Datum: vrijdag 06 okt 2023
Tijd: 16:30 - 21:00 uur
VrijMiBo
Datum: maandag 09 okt 2023
Tijd: 14:30 - 15:45 uur
Senioren in beweging
Datum: woensdag 11 okt 2023
Tijd: 09:30 - 11:30 uur
Mei elkoar
Datum: vrijdag 13 okt 2023
Tijd: 16:30 - 21:00 uur
VrijMiBo
Datum: maandag 16 okt 2023
Tijd: 14:30 - 15:45 uur
Senioren in beweging
Datum: woensdag 18 okt 2023
Tijd: 09:30 - 11:30 uur
Mei elkoar
Datum: vrijdag 20 okt 2023
Tijd: 16:30 - 21:00 uur
VrijMiBo
Datum: maandag 23 okt 2023
Tijd: 14:30 - 15:45 uur
Senioren in beweging
Datum: woensdag 25 okt 2023
Tijd: 09:30 - 11:30 uur
Mei elkoar
Datum: vrijdag 27 okt 2023
Tijd: 16:30 - 21:00 uur
VrijMiBo

Uit de albums

Opening MFC

Zoeken