header3.jpg

Jiergearkomste Doarpsbelang.

Tiisdeijûn 5 maart 2013 makken de leden fan Doarpsbelang Rottevalle har jierlikse gong nei “de Herberg van Smallingerland”. Hja krigen de ferantwurding fan it bestjoer fan de aktiviteiten fan it ôfrûne jier foar har. De beide tige, útfoerige ferslagen fan skriuwster Yvette Mulder waarden mei gol applaus goedkard en ek it jildelik ferslach fan Tineke de Vries en har jildelik bewâld waard troch de leden goedkard. Ek de ferslachjes fan Hertenkamp, Aktiviteitenkommisje, It Slûske en de Wepredaksje waarden wakker posityf ûntfongen. Yvette Mulder waard troch foarsitter Rinze Bargerbosch tige loovjend tasprutsen; hja moast reglementêr it bestjoer ferlitte nei har acht tsjinstjierren.  Yn har plak waard Atze Bron mei inkelde kandidaatstelling keazen. It sekretariaat sil no tenei troch Janne Roorda oernommen wurde. Wy as Rotfalsters kinne mar tige grutsk wêze op dit aktive bestjoer.

AED logoAED

Dorpsbelang coördineert het gebruik van de AED en de reanimatiecursussen van de vrijwilligers in Rottevalle. Wanneer er een hartstilstand wordt gemeld bij 112, krijgen de aangemelde vrijwilligers een sms van de 112-centrale. Via deze sms worden ze verzocht zo snel mogelijk naar het slachtoffer te gaan en de AED op te halen. De AED helpt de vrijwilligers bij het reanimeren totdat de ambulance er is. Wie ook wil helpen met reanimeren bij een noodoproep kan zich registreren via www.hartslag.nu.
Contactpersoon vanuit het bestuur is Tineke van der Veen.

mfcDinsdagmiddag 9 april was er een grote toeloop van belangstellenden voor de ondertekening van het Plan van Aanpak door de gemeente Smallingerland, Stichting Dorpshuis Rottevalle, Dorpsbelang Rottevalle, OPOFurore Smallingerland en PCBO Smallingerland in ons dorpshuis "it Tiksel". Hierin verklaren de participanten dat zij gezamenlijk nieuwbouw zullen plegen op de plaats van het huidige dorpshuis: beide scholen en de peuterspeelzaal zullen samen met het dorpshuis een gemeenschaps-centrum vormen.
Voor de gemeente tekenden de wethouders Marjan van der Aart en Nieske Ketelaar, voor de Stichting Dorpshuis Hennie Meppelink, voor Dorpsbelang Rinze Bargerbos, voor OPOFurore Jaap Balkema en voor het PCBO Jaap Pranger.
Bijzonder was de grote opkomst van de beide teams van de Finne en Yn 'e Mande, vergezeld door hun M.R.'s en hun O.R.'s. en hun directeuren Egbert Klazinga en Albert Jan Tiemens en Theun de Boer. Ook de Peuterfalle was aanwezig in de persoon van Sijke de Boer. O.l.v. van Joop Mast werd deze bijeenkomst een prachtig begin van het wenkend toekomstperspectief voor onze jonge kinderen in Rottevalle, die overdag het nieuwe MFC kunnen gaan gebruiken en hun oudere dorpsgenoten, die waarschijnlijk meer in de avonduren het MFC zullen opzoeken.

Regelmatig zijn er bij activiteiten in het dorp BHV-ers (bedrijfshulpverleners) nodig. Deze mensen zijn door hun werkgever getraind in hoe te handelen bij calamiteiten, zoals bijvoorbeeld brand of gewonden.
De volgende personen hebben aangegeven BHV-er te zijn. Wanneer u voor een activiteit een BHV-er nodig heeft, kunt u hen benaderen. Wij raden u aan goed met hen te overleggen wat zij precies voor u kunnen betekenen.
Vaak zijn er bij activiteiten al BHV-ers aanwezig, zonder dat dat bekend is. Door het aanleggen van een deze lijst hoeft er niet onnodig naar extra BHV-ers gezocht hoeft te worden. Wanneer u zich ook bekend wilt maken als BHV-er, kunt u dat doorgeven aan Dorpsbelang Rottevalle.
Contactpersoon vanuit het bestuur is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..