header2.jpg

K(r)oningslinde voor Rottevalle.

Koningslinde klOp 25 april in de vroege ochtend waren Lieuwe Booi, Harm Jonker, Herman Hofstra en Alle Hofstee al druk in de weer met de voorbereidingen voor het planten van deze bijzondere lindeboom. Eerst moest een oude (kale) boom worden verwijderd, vervolgens (op een andere plek) werd de kuil gegraven voor de Koningslinde. En niet alleen een kuil: omdat de linde in het hertenkamp is geplaatst moest er uiteraard ook een stevige afrastering om heen geplaatst worden.
Voor elke plaats, elk dorp, is zo'n linde door de gemeente beschikbaar gesteld.
Wellicht omdat Rottevalle toch wel een wat bijzonder dorp is, wist men zelfs vier lindebomen te verkrijgen, welke allen een mooie plek (met per boom een stevige afrastering) in het hertenkamp hebben gekregen. Bij de afrastering is tevens een gedenkbord (op een paal) geplaatst.

De eerst afgeleverde, officiële boom met gedenkbord, is 's morgens door Lieuwe, Harm Herman en Alle op deskundige wijze geplant en ingewijd. Een moment om even bij stil te staan en de vereeuwigen op de foto! Zie bijgaand.
De andere drie bomen zijn later op de dag geplant.
Best weer een fraaie aanwinst voor het dorp en het hertenkamp (dat binnenkort ook een nieuw onderkomen voor de 'bewoners' zal krijgen).

turfraceTurfrace: Skûtsjejier  2013

Saterdei 27 april seagen we tafrielen dy 't foar de Twadde Oarloch gewoan wiene yn it Rottefalster libben; yn de haven fan ús doarp kamen skûtsjes oan, dy 't meidiene oan in soart doarpenrace yn ús gemeente. Folle skûtsjes binne ommers makke op Drachtster werven. Ek "de Twee Gebroeders" fan foarhinne Tsjibbe van der Veen fan ús doarp die oan dizze race mei.
Se farden oan de nije haven ta om dêr op 'e hoeke fan de kade har "fracht" ôf te jaan en wer fuort te farren mei in stimpel fan earst de wethâlders Ketelaar en Van der Aart en letter fan Doarpsbelang fan Janna Roorda en Tineke de Vries.
Ien skûtsje kaam hielendal ûnder tûch hast oan de nije haven ta, alle oaren hiene de seilen al folle earder sakje litten. By de Leien seagen wy de skûtsjes wer hielendal optúgd de Lits ferlitten en de mar opgean.
Op de Haven yn it doarp wie in gesellige "Vrijmarkt". Der wie aardich folk ûnderweis al hoe kâld it dizze moarn ek wie.

Aan-Alex-JoopIepenjen nije wepside "Rottevalle.com"

Tongersdeijûn 30 maaie waard troch de wepredaksje de fernijde wepside fan "Rottevalle.com" presintearre.
Op de útnoeging yn "it Slûske" joech allinne it bestjoer fan Doarpsbelang gehoar en âld-bestjoerslid Yvette Mulder en Hennie Meppelink.
Aan Kootstra die - útnamme fan de wepredaksje - de presintaasje.
Nei ôfrin waard de redaksje troch foarsitter Rinze Bargerbos yn 'e blommen set as tank foar de ynset. Aan en Alex krigen foar har tige "technyske" wurk - de ynfiering fan de data - dêrby ek noch in kadobon.

Lees meer...

Rottevalle voorbeelddorp

In maart van dit jaar kwamen drie uitwisselingsstudenten van de opleiding journalistiek van Windesheim via via met mij in contact. Ze wilden een documentaire maken over de tijd dat Rottevalle voorbeelddorp was. Daarvoor hadden ze onderzoek gedaan bij de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst en nu wilden ze graag een paar 50+ ers interviewen die iets konden vertellen over deze tijd. Eén voorwaarde: ze moesten Engels kunnen spreken, want dit was hun voertaal. De studenten kwamen n.l. uit Engeland, Rusland en Frankrijk. Nu weet ik wel iets over die tijd, maar die kennis komt voornamelijk uit de boeken over Rottevalle. Veel leuker was het natuurlijk om mensen te spreken die in deze tijd (1953) in Rottevalle woonden. Lastigheid was dat die niet zo goed Engels konden spreken. Na wat heen en weer ge-emaild te hebben is er voor gekozen om Jeltsje en Gerrit Lieuwes te interviewen en hebben Sieger Visser en ondergetekende als tolk opgetreden. Het resultaat is hieronder te zien.

Hennie Meppelink