headerRotttevalle

Meielkoar (start nieuwe seizoen)
Woensdag, 4. September 2019, 09:30 - 11:30
Hits : 74

Meielkoar

Start van het nieuwe seizoen

Elke woensdagochtend organiseert de werkgroep Mei-elkoar een activiteit in de woonkamer, in de vorm van een praatje, gezelligheid, een kopje koffie en een activiteit.

Op de eerste woensdag van de maand kan men weer om 12.00 uur komen eten in "It Werflân". De kosten bedragen € 10,00 (maaltijd + zaalhuur) en u dient zich op de maandag vooraf vóór 10 uur hiervoor op te geven bij Neeltsje van der Veen. De eerste maaltijd van het nieuwe seizoen is op woensdag 4 september.

Vraag en aanbod: Mocht u in 2019 hulp nodig hebben voor het een of ander of wilt u een ander tot hulp zijn op de een of andere manier, bel dan één van onze werkgroepleden. Zit u met een bepaalde hulpvraag, schroom dan niet en laat bij één van de onderstaande werkgroepleden de telefoon rinkelen! Onze telefoonnummers: Anneke Gjaltema: 342073 - Metsje Keuning: 341378 - Neeltsje van der Veen: 06-20999185 - Rink de Vries: 371399 - Sieb Kiestra: 341337.

Het programma van 4 september t/m 9 oktober:
4 september: Vakantieverhalen;
11 september: Boekbespreking;
18 september: Luisteren naar Tetman de Vries en Ritske Numan;
25 september: Vragenderwijs;
2 oktober: Sjoelen;
9 oktober: Gerhard Dikkers met een film over Tanzania.