header5.jpg
Dopers café
Zondag, 26. Januari 2020, 15:30 - 17:30
Hits : 18
Contact pieter witteveen

Dopers café: “Gesprek: Ontmoeting of confrontatie?

Het onderwerp  van het Dopers café van januari is:  "Gesprek: ontmoeting of confrontatie?" Hoe vaak hebben we in de afgelopen tijd een gesprek gehad? Met wie? Waar ging het over? Was het van tevoren gepland of ontstond het spontaan? Was het een goed gesprek? Wat verstaan we onder een goed gesprek? Zijn gesprekken belangrijk in een samenleving? Welke soorten van gesprek kennen we? Wat zijn de grenzen van een gesprek en wie bepaalt die? Hoe belangrijk is het dat we onze ervaringen delen? En onze overtuigingen toetsen? Kun je met iedereen overal over praten? Welke rol spelen vooroordelen en vertrouwen daarbij? Zijn alle gesprekspartners gelijkwaardig aan elkaar?
En wat is het belang van stilte bij een gesprek?
Bovenstaande leek ons een boeiend thema voor de volgende bijeenkomst in ons Dopers Café. We nodigen u daarom van harte uit daarover vanuit de eigen ervaring te vertellen en met elkaar van gedachten te wisselen. Alleen toehoren kan natuurlijk ook.
Iedereen is welkom! De toegang is gratis. Inclusief een hapje en een drankje.

Locatie doopsgezinde kerk, Haven 20, Rottevalle